Søk

Gratis kurs om FNs bærekraftsmål

Bilde: Viken fylkeskommune.
|
Publisert:
26. oktober 2022

Ønsker du å lære mer om FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan brukes i bærekraftsarbeidet? KS lanserte denne uken et gratis e-læringskurs om bærekraftig utvikling. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er i Norge, og bruker mange eksempler på bærekraftsarbeid fra kommuner og fylkeskommuner knyttet til FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål en viktig rettesnor

FNs bærekraftsmål skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
FN anslår at så mye som to tredeler av de 169 delmålene kun kan nås gjennom lokal og regional handling. Her spiller kommunale virksomheter en nøkkelrolle i å skape bærekraftige og attraktive lokalsamfunn i byer og bygder over hele Norge. Også EU tufter sitt bærekraftsarbeid på FNs bærekraftsmål.
- Stadig flere både private og offentlige eide selskaper omfavner FNs bærekraftsmål. Det viser også Samfunnsbedriftenes undersøkelse om bærekraftsarbeidet hos medlemmene, sier Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene.
Undersøkelsen viser at omtrent én av tre oppgir at FNs bærekraftsmål er noe de jobber med i stor grad, mens halvparten anser dette som noe de vil jobbe med i stor grad om to år. Totalt svarer mer enn seks av ti at de jobber i noen eller stor grad med FNs bærekraftsmål i dag.
- Jeg tror mange av våre medlemmer vil ha nytte av å gjennomføre kurset, som er åpent for alle. FNs bærekraftsmål tydeliggjør at bærekraft er mer enn klima, og at den sosiale dimensjonen og økonomisk bærekraft er vel så viktig, legger Brevik til.

Tar bare 30 minutter å gjennomføre

Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO for Viken fylkeskommune. Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er gratis tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner, fylkeskommuner og alle andre interesserte. Kurset er delt i seks leksjoner og tar bare 30 minutter å gjennomføre.
- Jeg tror at når folk setter seg inn i målene og delmålene og spør seg selv hva dette betyr for vår virksomhet i praksis så vil mange se at mye av det gode arbeidet som allerede gjøres handler om bærekraft, men vi har ikke kalt det dette tidligere, sier Anne Romsaas, Fagsjef FNs bærekraftsmål i KS.
Målet med kurset er å skape en felles forståelse for hva bærekraft handler om og for kommunesektorens bidrag til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern