Søk

Grønne innkjøp

Bartrær i skogen.
Foto: NOAA/Unsplash
|
Publisert:
6. juli 2021

Oppdragsgiver bør forsøke å stille miljøkrav som en del av kravspesifikasjonen.

Etter anskaffelsesforskriften § 7-9 skal oppdragsgiveren legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Oppdragsgiveren kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen når det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.
Generelt er vår anbefaling at miljøkrav blir del av kravspesifikasjonen, altså at man stiller miljøkrav til produktet eller ytelsen som skal leveres. Oppdragsgiver kan for eksempel kreve at kjøretøy som benyttes til transport skal tilfredsstille visse utslippsklasser.
Videre kan man kreve at enkelte produkter oppfyller visse merkeordninger.
Det kan være krevende å ha miljøkrav som del av tildelingskriteriene, ettersom det ofte er vanskelig å skille de enkelte tilbudene ut fra slike kriterier. Dersom punktene om miljøkrav er for lite håndfaste og konkrete, er de også mindre forpliktende for tilbyderne. Dermed blir det vanskeligere å sikre reelle miljøgevinster.
Bruker man miljøkriterier som kontraktskrav, må disse følges opp i praksis. Kontraktskrav forutsetter aktiv kontraktsoppfølging.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern