Søk

Revidert nasjonalbudsjett 2022:

Havnene gikk klar, men skipsfarten fikk skudd for baugen

Portrett av Trygve Slagsvold Vedum
Den 12. mai la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
|
Publisert:
30. mai 2022

For havnene var det positive ting å spore i det reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte 12. mai. Men for skipsfarten var ikke bildet like bra.

Med alle utfordringene både pandemi, energipriser, jordbruksoppgjør, press i økonomien og ikke minst krigen i Ukraina har gitt, var vi spente på om det ble lagt frem et revidert nasjonalbudsjett med kutt i viktige områder for havnene og sjøtransporten. Havnene gikk klar, men sjøtransporten som helhet ble ikke skjermet.
Selv om Norge har en solid økonomi sammenlignet med mange andre land, har også Norge sine utfordringer nå. Prisvekst og mangel på kompetanse er to tegn som tyder på press i økonomien. Og press i økonomien betyr ofte innstramminger på statsbudsjettene og høyere rente.

Tilskuddsordningen ble økt

Det var derfor ikke selvsagt at eksempelvis tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skulle stå urørt. Når den ble økt istedenfor å bli redusert, tar vi det som et tegn på at budskapet om havnenes viktige rolle for beredskap, grønn industriutvikling og effektiv og miljøvennlig transport er noe som blir lyttet til.
Tilskuddsordningen for effektiv og miljøvennlige havner fikk vi løftet fra 50 til 90 millioner i høst. Nå blir den økt med ytterligere 5,5 millioner kroner. Alt tyder på at dette er en viktig ordning. Budskapet til de som skal forhandle om budsjettet er at om posten skal justeres, så er det opp, ikke ned!

Havn og vei

I budsjettforslaget til regjeringen foreslås det en oppstartsbevilgning på 39 millioner kroner for bygging av ny fylkesvei mellom E18 og Eydehavn. Dette henger sammen med utbyggingen av batterifabrikken til Morrow som skal bruke Arendal havn KF aktivt i sin produksjon.
Norske Havner mener dette er et godt eksempel på viktigheten av gode veiforbindelser til havnene. De fleste varene som kommer over kai, eller som skal utskipes, bruker bil til eller fra havna.
I sine prioriteringer for 2022 trakk Statens vegvesen tidligere i måneden frem Rv. 291 Holmenbrua og E134-arm Husøy hamn. Disse veiprosjektene er viktige for å sikre effektiv, intermodal godstransport i regionene de skal betjene.
Noen steder har også havn og jernbane naturlig sammenkoblinger, og Larvik havn har nylig åpnet sin terminal. Gode bane- og veitilknytninger til havn er viktig for en god havnelogistikk som kan øke effektiviteten og legge til rette for mer sjøtransport og næringsutvikling. Det finnes en rekke gode og viktige vei- og baneprosjekter til havner vi mener bør prioriteres. Dette bør derfor får et betydelig høyere fokus fremover.

Helheten for sjøtransporten

Men ikke alt er like bra for sjøtransporten som helhet. Det er ikke gjort noe mer med nivået på nettolønnsordningen, selv om de i regjeringsplattformen har som mål å styrke ordningen. Denne ordningen er viktig for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk og dermed aktivitet langs hele kysten.
Regjeringen foreslår også å avvikle kondemneringsordningene for skip i 2022, og tilbakeføre resterende midler til statskassen. Kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart ble opprettet i 2020. Det har vært lav etterspørsel etter ordningen, men spørsmålet er om ordningen var for lite raus og heller burde ha blitt styrket.
Regjeringen foreslår også å utsette byggestart for Ocean Space Center i Trondheim til senest 2025. Utsettelsen kan sette hele prosjektet i fare. Utfordringen er at Norge kan oppleve et betydelig tilbakefall innen maritim teknologisk konkurransekraft.

De folkevalgte skal forhandle

Nå står forhandlinger i Stortinget for tur. Selv om det er krevende økonomi nå, er det viktig å ikke tenke for kortsiktig. Mange av de mulighetene dette landet har ligger langs kysten og i grønn industriutvikling.
I tillegg har vi fått nye utfordringer på beredskap. Dette er derfor ikke tiden for å redusere investeringer i kystinfrastruktur og sjøtransport.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern