Søk

Ny Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram i dag:

Historisk visjonsløs transportplan

Pressekonferanse med to personer som snakker til forsamling.
NTP: Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Norske Havner mener det har blitt en historisk visjonsløs plan. Foto: Regjeringen.no
|
Publisert:
22. mars 2024

– Regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan vil stå igjen som det endelige beviset på en feilslått transportpolitikk, sier direktør Kjell-Olav Magne Gammelsæter i Norske Havner.

Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal transportplan (NTP) som skal gjelde for perioden 2025–2026. Da de valgte å fremskynde behandlingen av ny transportplan med ett år, var begrunnelsen at gjeldende plan ikke var et troverdig styringsinstrument som la til rette for realistiske prioriteringer for de utfordringene Norge står overfor.
Les også: Klarer regjeringen å bestå NTP-eksamen?
– Problemet er at regjeringen ikke har klart å løsrive seg fra ideen om å bruke historiske løsninger på framtidens utfordringer. Planen vil i liten grad bidra til å løse utfordringene med klimautslipp, unødvendige arealbeslag og redusert naturmangfold. Den vil heller ikke legge til rette for aktiv næringspolitikk, sier Gammelsæter.
– Tiden er overmoden for en reell evaluering av NTP og en omorganisering av transportetatene. Vi trenger et sterkt direktorat som planlegger transportpolitikken uavhengig av transportformer, som kan bidra til nytenkning og se transportpolitikken under ett.

Nedprioriterer kyst

Gammelsæter reagerer spesielt på at kysten blir nedprioritert i NTP.
– Regjeringen leker med tall når de sier at de styrker satsingen på kysten. I gjeldende NTP går litt over tre prosent til kysten, mens regjeringen nå går inn for at kysten bare skal ha 2,8 prosent av rammen i NTP. Dette er en nedprioritering av kysten, sier Gammelsæter.
Les også: Nok en transportplan som legges i skuffen?
Han legger vekt på at transportsektoren står for vel 30 prosent av Norges klimagassutslipp.
– Derfor må også de store kuttene tas på transport. Det klarer man ikke uten en satsing på mer klimavennlige transportformer. Hvis man ikke satser mer på sjøtransport, vil man ikke klare å innfri klimaforpliktelsene.

Nedprioriterer klima

NTP som legges fram i dag skal vare frem til 2036. Allerede i 2030 – halvveis i NTP-perioden – skal de norske klimautslippene være redusert med 55 prosent i forhold til 1990-nivået. Det er målet regjeringen har meldt inn til FN i henhold til Parisavtalen. Så langt har Norge bare klart å redusere klimagassutslippene med 4,7 prosent.
– Da regjeringen tiltrådte sa statsministeren at klima skulle være rammen om alt. Nå har vi fått enda en plan som ikke tar klima på alvor, sier Kjell-Olav Gammelsæter.
– Her er det ingen beregninger eller tydelig tiltak for å redusere utslippene. Hvordan skal man vite at transportsektoren reduserer sine utslipp om man ikke en gang klarer å beregne utslippene av tiltakene i NTP? Hvordan skal man da måle effekten av politikken framover?
Gammelsæter mener arbeidet regjeringen har lagt ned, rett og slett ikke er godt nok.
– Når ikke regjeringen en gang klarer å svare ut klimaforpliktelsen, vil ikke NTP være et troverdig styringsinstrument. Da vil den bare havne i den samme skuffen som allerede inneholder gjeldende NTP. Nå må Stortinget vise ansvar og be regjering starte på nytt, sier Gammelsæter.

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Nasjonal transportplan (NTP)

Meldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet.
Det overordnede transportpolitiske målet for kommende plan er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050.»
Last ned NTP 2025-2036

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern