Søk

Sea Zero-prosjektet:

Hurtigruten skal bli utslippsfri

Hurtigruten på sjøen.
Norske Havner er med i prosjekt som skal gjøre Hurtigruten klimanøytral og bærekraftig. Her ser vi skipet Polarlys under innseiling til Svolvær. Foto: Carsten Pedersen / Hurtigruten Norway
|
Publisert:
9. mars 2023

Norske Havner er med i Sea Zero, som har fått 67 millioner kroner i støtte fra Grønn Plattform. Utslippsfrie og bærekraftige hurtigruteskip skal på sikt bidra til å en grønn skipsflåte langs norskekysten.

– Det er veldig positivt at Hurtigruten satser på å bli både utslippsfri og bærekraftig. Hurtigruten er en livslinje for mange lokalsamfunn langs kysten, og en viktig del av vår kulturarv, sier Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner.
– Vi i Norske Havner ser også at det blir mange positive ringvirkninger av dette prosjektet. Mye av forskningen og utviklingen går på å utvikle grønn teknologi.
– Dette komme hele det maritime miljøet til gode, blant annet leverandørindustrien. På sikt skal store deler av både person‐ og godstransporten langs norskekysten bli grønn og bærekraftig.
Her fra oppstartsmøte i Oslo for prosjektet Sea Zero. Foto: Hurtigruten

Sjøfarten blir grønnere

Sea Zero-prosjektet omfatter alt fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger. Stiftelsen SINTEF leder prosjektet og bidrar med analyse, forskning og utvikling.
Derfor mottar SINTEF nær to tredjedeler av støtten som gis fra Grønn Platform. I tillegg til pilotering av hurtigrutenskip, skal det gjøres mye gjøre arbeid innen forskning og utvikling.
Totalt skal det brukes omlag 123 millioner kroner over tre år på forskning og utvikling. I tillegg til støtten på 67 millioner kroner fra Grønn Plattform, stiller partnerne opp med ca. 56 millioner.
Gjennom å utvikle utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge, vil Sea Zero vise at det er mulig med nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030.

Les mer om

Sea Zero

Sea Zero består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner. Partnere i Sea Zero-prosjektet:
 • Hurtigruten Norway
 • SINTEF
 • VARD
 • Corvus Energy
 • Brunvoll
 • Jotun
 • Teknotherm
 • Cavotec
 • Plug
 • Bergen Havn
 • Norske Havner
 • DNV
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sustainable Energy Catapult

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern