Søk

Bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen:

Hva er avfallsbransjens behov for kompetanse?

Mann som jobber ved avfallssoteringsmaskin.
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har fått sitt eget bransjeprogram. Illustrasjonsfoto fra ROAF: Jill Johannessen
|
Publisert:
24. februar 2022

Samfunnsbedriftene inviterer til innspillsmøter om kompetansebehov i avfalls- og gjenvinningsbransjen. For å få med fleste mulig, holder vi to digitale møter, den 14. mars (kl. 14-15) og den 15. mars (kl. 10-11).

Vi håper et av e ovennevnte tidspunktene passer. Påmelding gjøres her. Teams-lenke sendes de som melder seg på respektive dager.
Som dere allerede vet tok Samfunnsbedriftene initiativ til at avfalls- og gjenvinningsbransjen skulle få en plass blant såkalte bransjeprogram som myndighetene legger til rette for. Bakgrunnen for søknaden er at vi står overfor en enorm utfordring med overgang til en mer sirkulær økonomi. Det vil medføre endringer i både produksjon, forbruk og avfallshåndtering.
Hvis vi skal nå det ambisiøse målet om 65 prosent materialgjenvinning i 2035, blir det behov for store investeringer i både teknologi og logistikk. Da må også ansatte på alle nivåer ha ny kompetanse for å bidra i omstillingen.

Viktig kompetanseseier

Sammen med KS, LO, YS og Akademikerne fikk vi gjennomslag for å etablere et eget program. Målet er at bransjen får tilgang på relevant kompetanse, og at ansatte i bransjen får nødvendig kompetanse for å mestre omstillingen. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning.
For å koordinere arbeidet sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, etableres et programområdestyre, der undertegnede deltar i bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Programområdestyret består av følgende organisasjoner: Samfunnsbedriftene, NHO, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Industri og YS. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som er sekretariat.

Programområdestyrets oppgaver:

  • Identifisere konkrete kompetanse- og utdanningsbehov i sektoren.
  • Rekruttere virksomheter og deltakere til etter- og utdanningstilbud i programmet
  • Utvikle og spre informasjon om programmet
  • Bidra til eventuell evaluering av programmet
Utlysning for alle bransjeprogram blir tidlig juni. Det betyr at vi trenger innspill snarest.
Det er nå dere virkelig har anledning til å påvirke utdanning for bransjen, og på den måten stå bedre rustet for utfordringene som allerede er her. Vi ses på Teams!

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern