Søk

Rapport om produsentansvar på tekstiler

Hva skal skje med tekstilene du kaster?

14 voksne mennesker på en scene der klima- og miljøministeren får overlevert et dokument
Nå begynner tiden for å lage politiske løsninger: En bredt sammensatt arbeidsgruppe leverer rapport om produsentansvar for tekstil til klima- og miljøministeren.
|
Publisert:
11. oktober 2023

Nå er rapporten levert til klima- og miljødepartementet. 75 sider med oppdatert kunnskap og forslag til hvordan et utvidet produsentansvar på tekstil kan innrettes i Norge.

Klima- og miljødepartementet satte september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag samt foreslå innretning for og elementer som bør inngå i et produsentansvar for tekstiler.
Arbeidsgruppen har sett på hele verdikjeden til tekstiler, og hvordan produsentansvaret kan bidra til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri, blant annet gjennom avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning.
Rapporten viser også de få områdene der det var uenighet i arbeidsgruppen.
Les rapporten her.

Dekke kostnader for alle tekstilene som blir avfall

Samfunnsbedriftene mener - i tråd med flertallet i arbeidsgruppen - at kostnader som skal dekkes av produsentansvaret må være faktiske kostnader som avfallsselskaper, ideelle organisasjoner og andre aktører har med tekstilavfallet.
Samfunnsbedriftene mener at det er viktig at produsentene får insentiver til å unngå tekstilavfall. Hvis det ikke koster dem noe at tekstilavfallet havner som restavfall, vil de heller ikke ha noen grunn til å unngå tekstiler i restavfallet. Det er viktig at reguleringene sikrer at materialene - i dette tilfellet tekstilene - håndteres så høyt opp i avfallshierarkiet som mulig.
En omvendt pyramide med tekst som forklarer avfallshierarkiet
Kilde: Miljødirektoratet/miljjostatus.no

Samordning med EU

EUs reviderte rammedirektiv for avfall ble forsinket og var derfor ikke en del av grunnlaget for rapporten. Det er imidlertid ingen tvil om at politikken som skal utformes i tiden fremover, må ta hensyn til vedtak som er gyldig for EØS-området.

Les mer om

Arbeidsgruppen

I september 2022 kunngjorde klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) startskuddet for et nytt produsentansvar for tekstiler. En arbeidsgruppe skulle utarbeide et kunnskapsgrunnlag for innføring av produsentansvar for tekstiler i Norge, og samtidig foreslå hvordan et slik produsentansvar kan innrettes.
Ett år senere ble rapporten overlevert Klima- og miljødepartementet.
I arbeidsgruppen har disse organisasjonene vært med:
  • Virke (leder)
  • NHO Service og Handel
  • Samfunnsbedriftene
  • Avfall Norge
  • Fretex
  • Framtiden i våre hender
  • Naturvernforbundet
  • Miljødirektoratet (observatør)

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern