Søk

Revidert nasjonalbudsjett 2022:

Ikke bruk kysten som salderingspost!

Utsikt over skip og hav.
Foto: iStock
|
Publisert:
12. mai 2022

Strammere statsbudsjett må ikke gå utover investeringene i infrastruktur langs kysten, skriver Kjell-Olav Gammelsæter i denne kronikken.

Regjeringen legger frem sitt reviderte nasjonalbudsjett i dag. I en tid der det er mange uforutsette utgifter både til forsvar og beredskap, er det viktig at man nå ikke bruker aktuelle investeringer på kysten som salderingspost. Kysten er nemlig viktig både for beredskap og nye grønne industriarbeidsplasser.
I regjeringsplattformen skriver regjeringen at den vil «styrke satsingen på tiltak innen kyst, hamn og farleder». Når regjering skriver at den vil «styrke satsingen» kan det ikke bety annet enn at det må bli betydelig bedre enn før. De siste 10-12 årene har satsingen på havn og farleder vært betydelig lavere enn på vei og bane.

Grønn vekst

I Hurdalsplattformen poengterer regjeringen at den vil satse stort på industri og arbeidsplasser som bidrar til det grønne skiftet. I Norske Havner registrerer vi at mye av denne industriutviklingen legges i nærheten av havner. Det ser vi ikke minst i forhold til batteriproduksjon, karbonfangst og lagring, vindmølleutbygging og service, produksjon og distribusjon av karbonfrie drivstoff som hydrogen og ammoniakk.
Sjømat er blant de minst karbonintensive typene av mat vi har. Å bidra til at en stadig større verdensbefolkning kan mettes med sjømat er derfor viktig – og en av grunnene til at OECD mener at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet.

Grønn transport

Det har over tid vært en tverrpolitisk ambisjon om å flytte mer gods over på sjøveien. Grunnen er at gods som reiser kollektivt på sjø reduserer en rekke negative samfunnsbelastninger, slik som reduserte klimautslipp og arealinngrep, mindre veislitasje og plastforurensning, færre ulykker og mindre støy.
Men skal sjøtransporten øke sin konkurransekraft og ta større andeler av godstransporten i de kommende årene, må det også investeres i den. De siste 10-12 åren har vei blitt prioritert fremfor sjø. Da blir det ikke mer sjøtransport, men mer veitransport. Dette er ikke i tråd med det de folkevalgte på Stortinget gjentatte ganger har bedt om.

Under behandlingen av klimaplanen i 2021 understreket Arbeiderpartiet viktigheten av å satse på sjøtransport: «Det trengs en langt mer offensiv politikk for å få mer av godstransporten over på sjø og bane. Flertallet viser til at dagens ordninger som skal stimulere til godsoverføring virker halvhjertede og i liten grad følges opp av regjeringen.» Nå har Arbeiderpartiet både klimaministeren, samferdselsministeren og kystministeren, og har alle mulighet til å levere.

Beredskap

Et siste poeng er at havnene har en viktig rolle i totalberedskapen av landet. Det har dessverre blitt aktualisert de siste månedene med invasjonen i Ukraina, men det var også viktig for å få frem viktige forsyninger under pandemien. Havnenes og sjøtransportens rolle for totalberedskapen må derfor ikke undervurderes.

Strammere statsbudsjett må ikke gå utover investeringene i infrastruktur langs kysten. Da blir befolkningen og næringslivet langs kysten raskt sittende med svarteper.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern