Søk

Branner i avfall – regningen havner hos innbyggerne:

Ingen forsikring mot brann

Brannkonstabler som slukker brann i gjenvinningsanlegg.
Brann i avfall koster mye for storsamfunnet. Bildet viser Oslo brann- og redningsetat under innsats ved brannen i anlegget til Norsk Gjenvining i mars 2018. Foto: OBRE
|
Publisert:
13. desember 2022

Flere store branner i avfallsanlegg gir økte forsikringspremier. Noen anlegg får ikke forsikret i det hele tatt. Dette er et samfunnsproblem.

Forsikring av kommunens avfallsanlegg er en del av renovasjonsgebyret. Når forsikringspremien stiger, blir gebyret høyere. Det er det ingen som ønsker. Så hva kan vi gjøre?

Myndighetens krav må være tilstrekkelig

På den ene siden: Avfallshåndtering under tak og på fast dekke. Det er miljømyndighetenes tiltak for å begrense utslipp til luft, jord og vann. Forsikringsbransjen ønsker på den andre siden at avfallsselskapene må ha kontroll på brannrisikoen og begrense skade på bygg når det brenner i avfall. Det kan bety avfallshåndteringen under åpen himmel.
Samfunnsbedriftene forventer at kravene fra både myndigheter og forsikring må ses i sammenheng, slik at vi som samfunn finner løsninger som både ivaretar miljøhensyn for storsamfunnet og hensynet til forsikringsselskapets risiko, uten at det ender med en kjemperegning hos innbyggerne.
Dette mener Samfunnsbedriftene om brann i avfall

Er batteriene problemet?

Det er mer avfall enn batterier og EE-produkter som kan føre til brann. Men det er batteriene og EE-produktene som Samfunnsbedriftenes medlemmer rapporterer om, som kilde til de fleste branner og branntilløp. Det er dette avfallet som kastes feil og skaper problemer.
Avfallsanleggene får stadig bedre sikringstiltak og vern mot brann, men dette er ikke nok. Det må samtidig gjøres en innsats for å unngå feilsortering av brannfarlig avfall.

Felles kommunikasjon

LOOPs innsiktsstudie om kildesortering avdekker batterier som en «forvirret» avfallstype. Folk vet ikke hvor batterier skal kastes. Samfunnsbedriftene har tatt initiativ til et felles kommunikasjonsløft – ikke bare i avfallsbransjen, men der også myndigheter, returselskaper, forsikring og brann- og redningsvesenet samler seg til felles innsats.
Samfunnsbedriftene skal selvsagt bidra i dette arbeidet, som vi mener LOOP kan favne under sin paraply. Vi oppfordrer alle medlemmer til å henge seg på i tiden fremover, for maksimal effekt av en felles innsats.

Mer kunnskap om riktig brannvern

Mer slokkeutstyr gir ikke alltid bedre brannvern. Gjennom samlinger i Samfunnsbedriftenes «Nettverk for brann i avfall» fordyper medlemmene seg i risikovurderinger og deler erfaringer. Tilgang på vann, brannvesenets responstid og nærhet til naboer blir viktig å ha med i vurderinger av brannvernet.
Nettverk for brann i avfall
I Samfunnsbedriftenes veileder for «Brann i avfallsanlegg – veileder om risiko» kan du finne flere tips for å utvikle godt brannvern på ditt anlegg.
Last ned "Brann i avfallsanlegg – veileder om risiko"

Todelt innsats på anleggene

I mange tilfeller kan branntilløp slukkes før de utarter. Men når brann først oppstår skal både utstyr og mannskap virke. Brannvernutstyr må være dimensjonert for anlegget. God, intern organisering og øvelser øker effekten av riktig bruk.
I tillegg er samarbeidet med brann- og redningsetaten viktig, slik at de er kjent på området. Når brann først oppstår, er det viktig å begrense skade. Kritisk utstyr - maskiner som trengs for å gjenoppta ordinær drift - må beskyttes spesielt.
Aller helst vil vi unngå branner. En risikovurdering vil i mange tilfeller avdekke hvor og når branntilløp kan oppstå. Rutiner for å holde orden og varsling ved avvik er med på å unngå brannrisiko. Er du medlem i Samfunnsbedriftene, og vil være med i nettverket for brann i avfall, les mer her:

Nettverk for brann i avfall

Alle medlemmer i Samfunnsbedriftene kan delta i dette nettverket. Vi har webinarer og fysiske samlinger der målgruppen er du som har ansvar for industrivern, HMS, internkontroll, brannøvelser og lignende. Vi deler erfaringer, får faglig påfyll og blir kjent med kolleger rundt i landet.
Nettverk for brann i avfall
I de siste samlingene har vi hørt om brannen hos IVAR i sommer, hva vi kan lære om industrivern og øvelser på Hydro Karmøy og Norsk Gjenvinnings lærdommer.
Vi får også kunnskapspåfyll fra forsikringsbransjen og fra kompetansemiljøer hos RISE, Sintef, NSO med flere. Diskusjoner og presentasjoner er tilgjengelig for alle i nettverket.
Se veilederen om brann i avfallsanlegg

Les mer om

Marianne Haugland
Bilde av Marianne Haugland. Foto: Jill Johannessen.
Fagsjef
971 78 817
Send en e-post

Fakta

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs mener myndighetenes miljøkrav og forsikringsbransjens krav må ses i sammenheng. Regningen kan ikke vokse inn i himmelen - og deretter sendes til innbyggerne.
Dette mener vi om brann i avfall

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern