Søk

Offentlige anskaffelser:

Klima og miljø skal vektes minst 30%

Lave skyer over skoglandskap.
Foto: Guy Bowden
|
Publisert:
14. august 2023

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn. Nå skal klima og miljø vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser.

– Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030. For å få til det må vi spille på lag med næringslivet og ta i bruk alle gode virkemidler, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).
– Bedriftene jeg møter rundt omkring i landet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav. Det har regjeringen lyttet til. Målet er at hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp skal bidra til det grønne skiftet.

740 milliarder

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner. Nå vil regjeringen at disse anskaffelsene skal ha et langt mindre klimaavtrykk enn tidligere.
Les også: Må øke miljøkompetanse hos oppdragsgivere
Klima og miljø har tidligere vært inne i anskaffelsesregelverket, men det nye nå er at klima- og miljøhensyn som hovedregel  vektes med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser.
Regelendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Må øke miljøkompetanse

Samfunnsbedriftene er positive til regelendringer som reduserer klimaavtrykket, og mener det er viktig at offentlige oppdragsgivere og kommunale selskaper bruker sin innkjøpsmakt til å påvirke utviklingen i riktig retning gjennom å stille miljøkrav.
I vårt innspill i høringen om regelendringene la vi imidlertid vekt på at det bør utredes tiltak for å heve miljøkompetansen på oppdragsgiversiden, slik at etterlevelsen av de eksisterende miljøkravene i anskaffelsesregelverket styrkes.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringsinnspill

Les mer om

Fakta

De skjerpede klima- og miljøkravene har til formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.
Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Unntak må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
Regelendringene trer i kraft 1. januar 2024.
Endringsforskriften på Lovdata.no
Les mer på regjeringen.no
Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern