Søk

Samfunnsbedriftenes innspill til Generalistkommuneutvalget:

Kommuner bør samarbeide mer

Dronebilde av Henningsvær.
Mer samarbeide og digital satsing må til for at alle norske kommuner skal kunne levere tjenestene de er pålagt. (Illustrasjonbilde fra Henningsvær i Lofoten. Foto: Johny Goerend / Unsplash
|
Publisert:
16. november 2021

Kommunenes tjenestetilbud vil styrkes av økt samarbeid på tvers av kommuner og en mer digitalisert kommunesektor. Samfunnsbedriftene har levert innspill til utvalget som ser på generalistkommunens fremtid.

Solberg-regjeringen satte i fjor ned et utvalg som skal kartlegge og analysere dagens generalistkommunesystem. Generalistkommune-prinsippet går ut på at alle kommuner skal tilby likeverdige tjenester, uavhengig av innbyggertall, økonomi og bosettingsstruktur.
I innspillet til utvalget har Samfunnsbedriftene understreket viktigheten av samarbeid på tvers av kommunegrenser for å styrke tjenestetilbudet innenfor de mange ansvarsområdene kommunene har. I tillegg kan en økt satsing på digitale verktøy i kommunesektoren bidra til å effektivisere dette samarbeidet.
− Det finnes mange fordeler i det å samarbeide på tvers av kommunegrensene om å løse en rekke tjenester for innbyggerne og næringslivet i kommunen. I enkelte tilfeller vil det være formålstjenlig å samarbeide med en nabokommune, mens i andre tilfeller kan det være et titalls kommuner som går sammen, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Økt samarbeid fører til bedre tjenester

Norske kommuner har store variasjoner i geografisk utstrekning og folketall. Dersom Norge fremdeles skal følge et generalistkommuneprinsipp, og samtidig delegere flere oppgaver til lokalt nivå, vil det være avgjørende med interkommunale samarbeid.
− Samarbeid kan føre til flere fordeler, som større fagmiljøer, bedre kvalitet og effektivisering av tjenestene, samt lavere selvkost for innbyggerne i de ulike kommunene. Det finnes flere modeller kommunene kan velge mellom når de skal organisere oppgavene i et samarbeid, fortsetter Brevik.
Både innen avfallshåndtering, vann og avløp, brann og redning samt krisesentertilbud har samarbeidsformer på tvers av kommunegrenser vist seg å kunne styrke tjenestetilbudet til innbyggerne.
Kommunepolitikerne må selv vurdere hvilke tjenester det vil være hensiktsmessig å samarbeide om, og hvordan de bør etableres. I Samfunnsbedriftene mener vi at å etablere kommunale selskaper ikke vil gi kommunepolitikere mindre innflytelse ovenfor driften, heller tvert imot.
− Aktiv eierstyring av det kommunale selskapet er både ønskelig, godt gjennomførbart og til gunst for så vel selskapet som kommunen, slår Brevik fast.

Digitalisering viktig for samarbeidet

De aller fleste tjenester som norske kommuner tilbyr kan dra nytte av digitale verktøy, noe som igjen kan bety bedre og mer effektive tjenester til en lavere kostnad. Digitale verktøy er i seg selv et middel for å kunne samarbeide mer på tvers av etater og sektorer, men også over kommunegrensene. Her finnes det imidlertid en del barrierer.
Samfunnsbedriftene mener at man må jobbe for en større standardisering for teknologiske løsninger i de ulike tjenesteområdene til norske kommuner, og i større grad støtte ordninger og tiltak som bidrar til å øke digitaliseringstakten i kommunal sektor. På den måten kan man senke terskelen for å inngå i større samarbeid.

Les mer om

Generalistkommuneutvalget

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere dagens system med generalistkommuner. Utvalget skal levere sin utredning i desember 2022. Les mer om utvalget.
Utvalget skal blant annet se på hvordan systemet med generalistkommuner fungerer, hvordan det har utviklet seg og hva som kan være alternativer.
Last ned Samfunnsbedriftenes innspill til utvalget

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern