Søk

Statsbudsjett 2023:

Kystbudsjettet - bedre enn forventet

Bilde av Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.
Ingvar M. Mathisen er havnedirektør i Oslo Havn og styreleder for Norske Havner. Foto: Tine Poppe/Oslo Havn
|
Publisert:
6. oktober 2022

- Økningene er ikke store. Men i situasjonen som Norge og Europa nå er inne i, er forslaget til neste års statsbudsjett mer positivt for havnene enn forventet. Det sier styreleder Ingvar M. Mathisen i Norske Havner.

- På forhånd hadde regjeringen varslet et svært stramt budsjett, fortsetter direktør Kjell-Olav Gammelsæter. - Da kunne man forvente reduksjoner også på kystbudsjettet. Isteden er det økning på flere poster som er viktige for havnene.
- At budsjettene på vei og bane reduseres, og har fokus på vedlikehold fremfor nye investeringer, viser også at havnene kommer rimelig godt ut i 2023, understreker han.

Ny industri krever satsing på havna

Regjeringen har i lengre tid snakket varmt om en styrket industrisatsning, ved en 50 prosent vekst i fastlandsindustrien fram mot 2030. Mye av aktiviteten som de ser for seg er knyttet til kysten og havet.
Havnene er til for å tilfredsstille næringslivets transportbehov. Da er det viktig at regjeringen ikke bare stimulerer til industrisatsing, men også ser at dette krever god kystinfrastruktur.
- 90 prosent av Norges eksport skjer på den miljøvennlige sjøveien. Da er det svært viktig at en følge opp også med investeringer i sjøverts infrastruktur som havner, farleder og landinfrastruktur til havn i årene fremover, sier Mathisen.

Oppgradering av farleder

På farledssiden kommer det tre nye større prosjekter neste år (se faktaboks). I tillegg startes arbeidet opp med Tjeldsundet, men her kommer hovedsatsingen først i 2024. 328 millioner kroner er satt av til dette.
Det er også satt av midler til noen mindre prosjekter. Disse er ikke omtalt i statsbudsjettet, og gjelder prosjekter for merking, utdyping eller skjerming til en kostnad på under 100 millioner kroner.
Det er satt av midler til Stad skipstunnel også i 2023, men dette er til forberedende tiltak og ikke oppstart av selve tunnelprosjektet.

Fiskerihavner til staten

Regjeringen vil gjeninnføre statens ansvar for fiskerihavnene fra 1. januar 2023. I 2020 ble fiskerihavneanleggene i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken overført fra staten til fylkeskommunene.
De fire nordligste fylkene tok aldri over anlegg i sine fylker, og i Hurdalsplattformen sa regjeringen at de ville statliggjøre fiskerihavnene. Nå pågår det en prosess for å overta de anleggene som ble overført til de nevnte fylkeskommunene.
- Det er viktig at vi nå får en avklaring på dette området slik at vi kan få tilbake satsingen også på disse havnene, sier Gammelsæter.

Grønne endringer

I tillegg er det foreslått å øke Grønt Skipsfartsprogram samt å styrke ENOVA-tilskudd for næringslivet med 0,5 milliard kroner. Vi merker oss også at Miljøverndirektoratet skal øke kompetansen på EUs grønne giv.
- En grønn satsing på transportsektoren er avgjørende for å nå klimamålene. Da er også skipsfarten viktig. En styrking av Grønt skipsfartsprogram er viktig for å gjennomføre denne nødvendige transformasjonen, sier Gammelsæter.

Les mer om

Fakta

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023, foreslår regjeringen blant annet følgende:
  • Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø fra 32,4 millioner kr. til 33,3 millioner kr.
  • Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner 95,5 millioner kr. til 98,2 millioner kr.
  • Tilskudd til fiskerihavneanlegg, 35,2 millioner kr. til 36,1 millioner kr.
  • Bevilgningene til GSP øker fra 26,4 millioner kr. til 33,9 millioner kr.
Farledsprosjekter
  • Innseiling Forsøl i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark – ferdigstilles i 2023
  • Innseiling Kragerø i Kragerø kommune, Vestfold og Telemark – ferdigstilles i 2023
  • Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, Nordland og Troms og Finnmark – ferdigstilles i 2026
  • Svolvær-Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel, Nordland – ferdigstilles i 2024

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern