Søk

Må myke opp ansettelsesregelverket

Silhuett av person som sitter og ser ut mot havet.
UTENFORSKAP: – Vi må senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring, mener fagsjef Rune Kvarme. Han støtter et forslag fra KS om å myke opp ansettelsesregelverket. Foto: Noah Silliman
|
Publisert:
7. februar 2023

– Det er nesten umulig for utsatte grupper å få jobb i kommunen. Det er på tide å myke opp ansettelsesregelverket, sier Rune Kvarme i Samfunnsbedriftene.

Kvarme er fagsjef for arbeidsinkludering, og han mener det er urimelig at ikke stat og kommune har samme vilkår for arbeidsinkludering.
Nylig kom KS med et forslag om å senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring.

Støtter KS-forslag

– Vi støtter dette forslaget om å myke opp ansettelsesregelverket. Det må bli mulig å ansette eller blir ansatt fra utenforskapet. I alle år arbeidsinkluderingsbedriftene har jobbet med arbeidstrening, arbeidspraksis og kvalifisering i arbeidspraksis utenfor egen bedrift, har det vært så å si umulig for arbeidssøkerne i utsatte grupper å få jobb i kommunen, sier Kvarme.
– Dette er både beklagelig og uhensiktsmessig. Kommunene har et stort behov for arbeidskraft, og arbeidssøkere fra utenforskapet kan fylle mange funksjoner hvis de bare får innpass.
Kvarme legger vekt på at kommunen er den største arbeidsgiveren i mange lokalsamfunn, og samtidig den virksomheten som har størst mangel på arbeidskraft, spesielt innen skole, barnehage og helse. Her er det et stort potensial for de som står utenfor arbeidslivet til å kvalifisere seg, hvis det kan legges til rette for det gjennom ansettelse.

Hjerteskjærende

Kommunene har bestandig vært en god partner for arbeidsinkluderingsbedriftene, men kun i forhold til arbeidstrening og kvalifiseringspraksis. Kvarme sier at det er svært sjeldent at noen blir ansatt etter endt praksisopphold på grunn av kvalifikasjonsprinsippet.
– Det er hjerteskjærende å se at arbeidssøkere som har stått i arbeidspraksis i lang tid, som trives på jobb, og som viser seg å være en positiv ressurs på arbeidsplassen, ikke kan ansettes på grunn av et prinsipp som bare finnes i kommunene, sier han.
Ansettelse med lønnstilskudd er ment å gi arbeidsgiver en kompensasjon for at arbeidssøkere kanskje ikke leverer 100% i en periode. For mange arbeidssøkere er det eneste mulighet til å få og stå i arbeid.

Mye å spare

– Dette har vist seg å fungere veldig bra i det private næringslivet, og bør også være mulig i kommuner. Det er mye å spare på sosialbudsjettet hvis man får flyttet innbyggere fra utenforskap til arbeid. Vi går inn i en tid med mangel på arbeidskraft, samtidig som vi har mange mottakere av ulike trygde- og sosialytelser.
– Der gjør at vi må tenke annerledes. Det er dette KS gjør nå, og vi støtter forslaget helhjertet, sier Kvarme.
KS har bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at kommunal sektor skal få tilsvarende regelverk som staten, slik at de i større grad kan ansette personer fra utsatte grupper.
– Dette er ikke en ukjent problemstilling for Samfunnsbedriftene. Partene på Bedriftsavtalen har allerede vurdert å tariffeste et unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å kunne inkludere folk som står utenfor arbeidslivet. Det var enighet om målet, men diskusjonen strandet på jussen – som KS nå har tatt opp, sier han.

Angriper ikke kommunene

Rune Kvarme ser ikke bort fra at det kan være aktuelt å gå enda lenger enn KS.
– Det kan for eksempel være å vurdere en fortrinnsrett for arbeidssøkere som har vist at at de fungerer i en praksis som har vart over ett år.
Han legger vekt på at det ikke er kommunene som er målskive i denne saken.
– Kommunene har vist interesse og vilje til å ansette arbeidssøkerne, men det er selve kvalifiseringsprinsippet som setter en stopp for denne muligheten, sier Kvarme.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern