Søk

Lederintervjuet: Jafar Altememy

– Må omfavne nye teknologiske muligheter

Portrett av Jafar Altememy.
– Vårt bidrag er kort oppsummert at starten og slutten på kollektivreisen skal være innbydende, hyggelig, oversiktlig og trygg. Folk skal foretrekke å reise kollektivt, sier Jafar Altememy.
Skrevet av:
Steinar Q. Andersen
|
Publisert:
2. oktober 2020

– Arbeidslivet får utstrakt fleksibilitet og mye drahjelp fra ny teknologi. Hva vi enn gjør som arbeidsgivere, må vi ikke kjempe mot utviklingen. Da ender vi som Kodak, sier Jafar Altememy.

Han er administrerende direktør i Viken kollektivterminaler FKF drifter, forvalter og utvikler fylkeskommunens kollektivinfrastruktur i Viken (tidligere Akershus) og Oslo – enten det er bussanlegg, bussterminaler, fergeterminaler, bussholdeplasser, sykkelhotell, mikromobilitet, knutepunkter, innfartsparkeringer eller sjåførfasiliteter
Altememy mener vi må omfavne de nye mulighetene og se på hva som kan være til gavn for vårt virkeområde.
– Bruk av Teams for møter på fjernkontor/hjemmekontor er jo noe vi alle har fått testet i praktisk bruk i pandemiperioden, og det åpner for mer personifisering av arbeidshverdagen. Medarbeidere kan jobbe fra andre steder enn på kontoret, og får i større grad lov til å være A- eller B-mennesker – så sant de klarer å begrense seg og ivareta at de også må ha fritid, og ikke bare være mer tilgjengelige.
Robotisering
– Robotisering av rutinemessige oppgaver er også kjærkomment. Vi vil få en dreining av hvilke oppgaver som trenger menneskelig kompetanse, og hvordan denne skal leveres. En chatbot som Bergen kommunes «Kommune-Kari» må nødvendigvis læres opp og vedlikeholdes. NAV har automatisert opprettelse av prosjektkoder, registrering av norske leverandører og satt inn «Robot-syk» som mottaker av digital sykemelding. De rapporterer at det ikke bare bidrar til at faren for menneskelige feil elimineres, men at det også betyr at flere ressurser blir kanalisert til oppfølging av ansatte som er sykemeldt, sier Altememy.
Han forteller at Viken kollektivterminaler FKF også tar i bruk ny teknologi i sitt arbeid.
– Vi er med på utvikling av såkalt beaconsteknologi (nettvarder), der mobilen skal fortelle personer med synsnedsettelse nøyaktig hvor bussen står plassert på en plattform der det kan stå tre-fire busser samtidig. Vi så denne problematikken komme i forbindelse med utviklingen av stadig flere gateterminaler, og satte ned et tverrfaglig team som jobbet seg fram til at dette var noe som burde lages.
Jafar Altememy er utdannet innen ledelse, blant annet fra Handelshøyskolen BI. Han tilbrakte snaut 18 år i Oslo Kinodrift hvor han også var daglig leder. Siden 2015 har han jobbet som toppsjef for kollektivterminalene i Akershus, og senere Viken.
Hvilken type leder er du?
– Jeg anser meg for å være en døråpner og veiviser, og lener meg på kollegenes fagkompetanse og evne/trygghet til å komme med utviklingsmuligheter for våre virkeområder så vel som for sitt eget felt.
– Det er viktig for meg at foretaket under min ledelse er en aktiv bidragsyter, en premissgiver og en aktør å regne med – så jeg vil betegne meg som ambisiøs. Jeg er ydmyk i forhold til samfunnsoppdraget, og vil påse at de betydelige verdiene vi forvalter er i løpende utvikling i forhold til det faktiske behovet vi leverer på, og i forhold til teknologien som gjøres tilgjengelig. Derfor oppmuntrer jeg medarbeiderne mine til å holde seg oppdaterte og ta til seg kunnskap, virkelig ta plass og bidra.
Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?
– Vi tolker vårt samfunnsoppdrag slik at vi er til for «kunden». I vårt tilfelle vil det i hovedsak si de reisende, men også operatørene som frakter dem til og fra våre terminaler i Viken og Oslo. I tillegg har vi leietakere vi legger til rette for.
– Min visjon er at vi fortsetter å bidra til regjeringens mål om at kollektivtransport, sykkel og gange skal håndtere trafikkveksten som følger med estimert befolkningstilvekst i byer og tettsteder frem mot 2033. Vårt bidrag er kort oppsummert at starten og slutten på kollektivreisen skal være innbydende, hyggelig, oversiktlig og trygg. Folk skal foretrekke å reise kollektivt.
– Vi skal fortsette å vokse både i forretningsområder og geografi. Det blir stadig flere bærekraftige transportmidler, og de krever ny kollektivinfrastruktur som for eksempel ladestasjoner. Som offentlig forvalter skal vi sikre at de reisende får et like godt tilbud uansett hvor de bor.
Hva er det mest inspirerende i jobben din?
– Den begeistrede reisende, de gode tilbakemeldingene fra kundene våre, og ikke minst den fabelaktig gode stemningen vi har klart å oppnå på jobb. Glede er ferskvare, som vi sier hos oss, og vi legger store ressurser i å jobbe med å ha det best mulig sammen. Det får vi tilbake i tusenfold. Jeg mener at man skal komme stolt og styrket hjem til familien etter endt arbeidsdag.
Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?
– Jeg oppfordrer mine medarbeidere til selv å peke på områder hvor de ønsker påfyll, og til å dele av kunnskapen de har. Men det er naturligvis min og ledergruppens oppgave å påse at foretaket har nødvendig kompetanse i forhold til retningen som er staket ut. Jeg oppfordrer til tverrfaglig samarbeid, og til samhandling eksternt der det er naturlig for vårt felt. Det gjelder både offentlig og privat sektor.
– HR-avdelingen vår har igangsatt en GAP-analyse som går litt dypere enn vi har prioritert til nå. Det vi regner med å få ut i andre enden er en enklere oversikt over innholdet i kompetansepoolen vi sitter på, og en tydeliggjøring av de områdene der det måtte være et gap mellom hva vi har og hvor vi vil.
Hvordan jobber dere med bærekraft og samfunnsansvar i din bedrift?
– Kollektivtransport er i seg selv et viktig bidrag til å bedre klima og miljø, Vi ser på hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt aktuelle for våre virkeområder. Det er et nyttig verktøy. I Viken er bærekraft en ledestjerne, og vårt foretak forvalter betydelige verdier i form av kollektivinfrastruktur, som for eksempel bussanlegg. Bærekraft er grunnleggende i både prosjektering, byggefasen og daglig drift. For eksempel har vi ved Kjul bussanlegg i Nittedal skiftet fra asfalt til belegningsstein for å hindre at spill fra bussene går ut i åker og eng. I stedet samles det opp og føres vekk til godkjent renseanlegg. Ved Leiraveien får vi oppført en ny vaskehall for bussene, hvor vi oppnår mellom 80 og 85 prosent gjenvinning av vann. Leiraveien bussanlegg er et av Norges største, så det bidrar stort til reduserte utslipp. Ved ny prosjektering legges det oppe til nye kjøremønstre for bussene for å få ned behovet for rygging og tomgangskjøring.
Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?
– Kommunalt eide bedrifter er heldige forvaltere av viktige samfunnstjenester, og står støtt i den norske samfunnsorganiseringen. Som eksemplene over viser, er kommune-Norge sammen med fylke og stat i mange henseender foregangstilbyder av robotisering og andre digitale videreutviklinger av arbeidslivet. Hos oss i Viken kollektivterminaler FKF er vi endringsbegeistret, og fungerer selv som en pådriver for denne typen utvikling.
– Gjennom å foreta offentlige anskaffelser har vi anledning til å skreddersy kravspesifikasjoner i anbudskonkurranser ved å oppfordre til å komme med løsninger som kanskje ikke finnes ennå. Et eksempel er at vi ble de første til å ha universelt utformede betalingsløsninger for oppbevaring av bagasje. Store skjermer med ekstra lys, god kontrast og store taster plassert i høyde for rullestolbrukere ivaretar også behovet for personer med synsnedsettelse.
Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?
– Absolutt. På mange områder: rådgivning innen mange områder som blant annet juridiske, HR. Dette er i tillegg til å delta på div. nettverk, kompetanseheving på mange forskjellige nivåer.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern