Søk

Revidert nasjonalbudsjett:

Må reetablere tapte AFT-plasser

Marte Mjøs Persen snakker med ansatte på omvisning i verksted.
MER AFT: I et høringsinnspill i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, mener Samfunnsbedriftene at tapte plasser for arbeidsforberedende trening (AFT) må reetableres. Her er arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) på besøk hos arbeidsinkluderingsbedriften Grønneviken AS utenfor Bergen. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet
|
Publisert:
15. mai 2023

Samfunnsbedriftene mener Stortinget må reetablere tapte plasser for arbeidsforberedende trening (AFT) i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Her er høringsinnspillet som er sendt fra Samfunnsbedriftene:
Samfunnsbedriftene ønsker å komme med et innspill til revidert nasjonalbudsjett, post 3.4 Sysselsettingspolitikken og det inntektspolitiske samarbeidet. Innspillet gjelder spesifikt posten 3.4.1.
Samfunnsbedriftene vil først og fremst berømme regjeringen for å tilføre midler til arbeidsmarkedstiltakene og styrking av NAV i revidert nasjonalbudsjett.
Når det er sagt, er det viktig at disse pengene går til å styrke eksisterende fagmiljøer, slik at det er velprøvde metoder og modeller som blir styrket. Pengene må først og fremst brukes til å nå de aktuelle målgruppene, ikke til ny-utvikling av arbeidsmarkedstiltak eller forsøk.
Vi mener at det er særdeles viktig at friske midler brukes til å kompensere for nedbyggingen av tiltaksplasser for de aller mest sårbare gruppene, og de som står lengst unna arbeidslivet.
Sysselsettingen i Norge er høy, og vi går inn i en tid med mangel på arbeidskraft. De som står nært arbeidslivet, vil bare trenge en liten dytt for å lykkes med sin arbeidsinkludering. Det er en langt større utfordring med ungdom som står langt fra jobb og utdanning, langtidsledige og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). De står ved et kritisk veiskille mellom arbeid og uføretrygd.
Samfunnsbedriftene mener at arbeidsforberedende trening (AFT) er det beste virkemiddelet av dagens arbeidsmarkedstiltak. AFT passer veldig bra for ungdom, og er resultatmessig blant de mest vellykkede tiltakene vi har i dag.
Mange arbeidsinkluderingsbedrifter og kommuner har mistet AFT-plasser de senere årene, og noen har mistet tiltaket i sin helhet. Dette betyr at lokale fagmiljøer forvitrer, og at kompetansen forsvinner fra både arbeidsinkluderingsbedriften og fra kommunen der bedriften befinner seg. Dette er uheldig for kompetanseutviklingen på arbeidsinkluderingsfeltet lokalt, og i særskilt grad for arbeidssøkerne som blir stående uten et tilbud eller havner på venteliste i inntil et år.
Samfunnsbedriftene mener Stortinget må komme med et styringsvedtak som pålegger NAV å reetablere tapte AFT-plasser ute i kommunene. I tillegg må det settes av midler til å videreutvikle tiltaket, slik at det blir enda bedre egnet for de unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning.

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern