Søk

Strategi for det maritime Norge:

Maritim 21-strategi krever investering i havner

Fartøy på sjøen på vei mot snøkledde fjell.
Maritim21-strategien skal stake ut kursen for norsk maritim næring. Den er utarbeidet i regi av forskningsrådet. Foto: Maritim21
|
Publisert:
25. mars 2022

Norge kan bli en verdensledende maritim nasjon i 2030 gjennom å ta en lederposisjon i det grønne skiftet. Det er konklusjonen i rapporten Maritim21-strategi som er utgitt av Forskningsrådet.

- Dette er en ambisiøs målsetning. Men den er helt oppnåelig så lenge vi prioriterer å investere i norske havner fremover, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.
Det var i vinter at en ekspertgruppe la fram Maritim21-Strategi – en strategi for det maritime Norge. Her skal Norge ta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Det skal vi gjøre ved å satse på digitalisering og nye teknologier.
- Hele den maritime sektoren skal omdannes til en grønn og bærekraftig sektor. I et slikt grønt omskifte vil havnene, som er bindeleddet mellom sjø og land, spille en avgjørende rolle. Havnene må derfor rustes til å kunne ivareta en slik fremtidig rolle, sier Arnt-Einar Litsheim.

Europa setter standarden

Ekspertgruppen konkludere med at Norge er avhengig av et omfattende og forpliktende internasjonalt regelverk, om en skal lykkes som ledende maritime aktør. Gruppen peker spesielt på det som skjer i EU-systemet.
EUs har som målsetning å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og å etablere en bærekraftig omstilling i 2050. Det vil kreve 90 prosent reduksjon av transportutslippene i EU innen 2050.
Dette gjelder alle transportformene, også skipsfarten. De ulike reguleringene som nå er under oppseiling i EU (AFIR, FuelEU Martime og ETS) er konkrete eksempler som skal bidra i denne omstillingen.

Havner blir «energihubber»

Rapporten peker på viktigheten av lav- og nullutslippsløsninger som hydrogen og amoniakk for skip. For de store containerskipene må en finne løsninger som innebærer nye nullutslippsløsninger.
- Det vil i fremtiden være behov for drivstoff i flere havner enn tidligere. Skal skipsfarten klare målene, må havnene øke investeringsnivået fremover, avslutter Litsheim.​

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern