Søk

– Mer dialog og styring i kommunale selskaper

Den magiske fabrikken i Drammen ved en kornåker.
Fra Drammen kommune organiserte energiverket som kommunalt selskap på begynnelsen av 1990-tallet, har porteføljen vokst til 42 selskaper – her representert ved Lindum AS og Den Magiske Fabrikken. – Det er viktig at rådmannen og staben i kommunen har god eierskapskompetanse og kan følge opp selskapene, sa tidligere Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H) under Samfunnsbedriftenes webinar om eierstyring.
|
Publisert:
11. mai 2021

Samfunnsbedriftenes webinar om eierstyring viser hvor viktig det er å forankre kommunale selskaper hos de folkevalgte. Nå settes det opp to nye webinarer om samme tema.

– Her var det virkelig mange ting som jeg skulle ønske jeg hadde kontroll på som rådmann i Øksnes for noen år tilbake, sier administrerende direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest.
Uttalelsen kom da hun satt i ekspertpanelet på Samfunnsbedriftenes webinar om eierstyring 29. april. Etter å ha hørt de siste anbefalingene om kommunalt eierskap, legger ikke Gustavsen skjul på at kommunene ofte har begrenset kjennskap til sine egne selskaper.
– Ofte har de folkevalgte bare bevissthet rundt utbytte og hvor mye de kan hente ut av selskapene. Som eier av kommunale selskaper har de imidlertid en unik mulighet til å prioritere langs de store linjene. Den muligheten bør kommunene gripe.
– Når jeg nå sitter på innsiden av selskapet Reno-Vest som eies av seks kommuner i Vesterålen, kjenner jeg et behov for mer styring og dialog med politikerne om veivalgene. Samtidig skal vi være klar over at politikerne må forholde seg til mange saker. Som kommunale selskaper må vi være tydelige på hva vi vil ha ut av eierne, sier Gustavsen.

Vellykket seminar

Påmeldingen til Samfunnsbedriftenes webinar viser at det er et stort behov for informasjon om eierstyring i kommunale selskaper.
– Vi får mange spørsmål om dette temaet. Vår erfaring er at svært mange kommunale selskaper ønsker mer dialog og tydeligere styring fra sine eiere – de folkevalgte, sier juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene.
På webinaret gikk hun gjennom prinsippene for eierstyring, og presenterte et revidert hefte med anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, som KS har utarbeidet i samarbeid med Samfunnsbedriftene.
– Disse anbefalingene tar for seg ulike sider ved eierskap – alt fra hvilken organisasjonsform som bør brukes, til utarbeidelse av etiske retningslinjer og hvordan føre tilsyn, sier Sommerset som legger til at de setter opp to nye webinarer om eierstyring allerede 19. mai og 1. juni.

Komplekse selskaper

I ekspertpanelet satt også Tore Opdal Hansen, som var ordfører i Drammen kommune fra 2003 til 2019. I dag er han nestleder i Høyres gruppe i Viken fylkesting og medlem av hovedstyret i KS.
– Vi organiserte energiverket i kommunen som kommunalt selskap da det ble mulig tidlig på 1990-tallet. Da jeg gikk av som ordfører i 2019, hadde dette vokst til 42 selskaper. Lindum var en søppelfylling med fem ansatte. I dag er det en stor og innovativ bedrift med 200 ansatte som gir millioner i inntekter til kommunen som et 100 prosent kommunalt eid aksjeselskap, sier Hansen.
Han mener drivkraften bak selskapsorganiseringen er å få mest mulig ut av hver krone som kommunen forvalter. Det krever imidlertid at man holder tunga rett i munnen i styringen av selskapene.
– Kommunale selskaper skal ikke være rene politiske verksteder, og i Drammen ble vi enige om at personer med nær tilknytning til politikken ikke skulle sitte i styrene. I store selskaper må vi ha god daglig ledelse og profesjonelle styrer. Samtidig er det viktig at rådmannen og staben i kommunen har god eierskapskompetanse og kan følge opp selskapene, sier Hansen.

– Svært opplysende

– Jeg synes dette var svært opplysende. Det har generelt vært lite kunnskap om eiers plikter og ansvar, sier Ingalill Råket som var en av deltakerne på Samfunnsbedriftenes webinar.
Råket er daglig leder i vekstbedriften AllVekst AS på Kyrksæterøra i Heim kommune. Hun forteller at bedriften har jobbet iherdig med å få bedre eierstyring.
– De siste 3-4 årene har vi fått tettere samarbeid og bedre dialog, både politisk og administrativt. Vi har fått noen gode ambassadører i tjenesteområdene som vil bruke bedriften der de kan, sier Råket som likevel innrømmer det er et stykke igjen.
– Vi kunne nok ønsket et større fokus på hvordan eierne bør engasjere seg, hvordan administrasjonen kan bli mer bevisste på sine bedrifter, og hva bedriftene kan bidra med for å løse kommunenes oppgaver, sier hun.
Råket tror mange flere i bransjen kan ha nytte av webinarene om eierstyring.
– Ja, det tror jeg så absolutt. Jeg vil ta mine erfaringer med meg videre til mine kolleger. I vår bransje er det en tiltakende anbudsutsettelse av tiltakene fra NAV, og det gjør at vi er blitt mye mer avhengige av våre eierkommuner. Bedriftene taper terreng, blir usynliggjort og åpenbart nedvurdert av myndighetene, sier Råket.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern