Søk

Norge dårligst i Norden på rammevilkår:

Nå må vi få på plass en nasjonal energiplan

Mann klatrer i elstolpe.
ENERGIPLAN: Samfunnsbedriftene mener energiminister Terje Aasland (Ap) må få på plass en helhetlig nasjonal energiplan. Her prøver statsråden seg på stolpeklatring under et besøk hos opplæringssenteret til Omexom i februar. Foto: Eivind Windingstad Stensrud / Energidepartementet
|
Publisert:
11. mars 2024

Det er på tide at nasjonale myndigheter lytter til det Samfunnsbedriftene Energi, kraftselskapene og klimautvalget har sagt lenge: Vi må få på plass en helhetlig nasjonal energiplan.

I forrige uke la Thema Consulting frem en analyse som viser at Norge har de dårligste rammevilkårene for kraftproduksjon av de nordiske landene. Bransjemediet EnergiWatch følger opp med å skrive at det er tydelig at de nordiske landene har lite å kopiere fra Norge. Utover at vi har naturressurser for fornybar kraftproduksjon, er det ikke så mye de nordiske landene kan hente når det kommer til rammevilkår for kraftutbygging.
Når vi i tillegg vet at vi ikke har nok kraft og nett til å dekke fremtidens kraftbehov, er det åpenbart at det å være dårligst i Norden på rammevilkår ikke vil gjøre oss til kraftvinnere.
Funnene til Thema Consulting underbygger det vi i Samfunnbedriftene Energi har sagt lenge: Det er behov for en helhetlig nasjonal energiplan.
Dette pekte også Klimautvalget på i sin rapport, der de foreslo at en energi- og klimaplan skal fremlegges for Stortinget annethvert år. Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp med konkret politikk fra regjeringens side.

Uforutsigbar og uoversiktlig

Samfunnsbedriftene Energi har tidligere pekt på at det er på kanten til tjenesteforsømmelse når politikerne gjør våre energiutfordringer til en diskusjon om kabler, ACER og strømstøtte. Da mister vi fokus på det store bildet, som er behovet for nok kraft og nett.
Thema Consulting karakteriserer norsk energipolitikk som uforutsigbar og uoversiktlig, med uro i kraftbransjen «om hva man kan finne på i neste omgang», som de blir sitert på i Europower. Det er åpenbart at de skatteskjerpingene regjeringen har foretatt, i tillegg til høyprisbidraget som ble innført og senere avsluttet, har bidratt til å skape usikkerhet hos potensielle investorer i norsk fornybar kraft.
Dette er også vårt inntrykk. Vi representerer 160 energiselskaper i hele landet. Våre medlemmer melder tydelig fra om dårlige og uklare rammevilkår som gjør det utfordrende å bygge ut kraft, og at det er behov for tydeligere nasjonal energipolitikk.

Helhetlig energiplan

Thema Consulting trekker frem at vi har noe å lære av Danmark: De er gode på helhetlige planer for energi, noe vi mangler i Norge. Danmark er også landet som kommer best ut i analysen, med en tydelig og oversiktlig energipolitikk. 
Det viser at en helhetlig, ryddig energipolitikk fungerer. Det gir forutsigbarheten som bransjen trenger, og man sørger for rett satsing til rett tid fordi man har sett ting i sammenheng.
Da er det på tide å ta grep og lytte til det våre medlemmer har sagt lenge: Vi må ha bedre rammevilkår dersom vi skal få økt kraftproduksjon i Norge. Denne satsingen mener vi bør skje gjennom en helhetlig, nasjonal energiplan.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Europower.)

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern