Søk

Nytt nettverk for avfallsmedlemmene

Nettverk for tekstiler

Bilde av mange skjorter på kleshengere.
Nytt nettverk for tekstiler deler avfallsmedlemmene erfaringer og får ny kunnskap. Foto: RDNE Stock project
|
Publisert:
30. januar 2024

I disse dager ser et nytt nettverk for avfallsmedlemmene i Samfunnsbedriftene dagens lys. Dette er godt nytt både for innbyggerne og avfallsselskapene.

I januar 2024 kom rapporten "Hvordan blir fremtidens tekstilinnsamling?" fra prosjektet der seks områder i Norge hadde samlet inn tekstiler og tekstilavfall for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på.
Erfaringene fra dette prosjektet skal ikke gjemmes bort, men samles og deles i den nye nettverket for avfallsbedrifter som er medlem i Samfunnsbedriftene.

Hva gjør nettverket?

Nettverket skal samle kunnskap og erfaringer i en Teams-gruppe. Det skal arrangeres digitale og fysiske samlinger, dersom dét er ønskelig. Nettverket skal kunne rådspørres når enkelt-medlemmer deltar i prosjekter utenfor nettverket og trenger å vite hva andre kommunale aktører mener.
Nettverket vil også bidra med godt grunnlag når politiske utfordringer må løftes.

Hvem er med i nettverket?

Alle ansatte hos medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs kan være med i nettverket. Nettverksmedlemmene deltar på det de selv har interesse av, når de har tid.
Om du ønsker å delta, klikker du på denne lenken.

Hvordan jobber nettverket?

Basen for nettverket er på Teams. Der samles dokumenter, rapporter og lignendse. Nettverket vil etablere en liten arbeidsgruppe som sørger for å sette aktuell informasjon på dagsorden, samt arrangere webinarer og andre samlinger, både innad i gruppen og i samarbeid.
Nettverket blir det som medlemmene vil det skal bli. Det kan for eksempel være aktuelt at noen medlemmer engasjerer seg i prosjekter på tvers av bransjen og benytter dette nettverket til å innhente og dele informasjon fra Kommune-Norge.

Hvorfor et eget nettverk i Samfunnsbedriftene?

I Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er medlemmene kommunalt eid. De utfører i hovedsak lovpålagt husholdningsrenovasjon. De er ikke i konkurranse med hverandre, og søker å dele kunnskap og erfaring slik at de kommunale avfallstjenestene blir effektive og gode.
De 6 områdene for prøveprosjektene har samlet mye og viktig erfaring som er nyttig å lære fra for andre kommuner og interkommunale avfallsselskaper i landet.
Samfunnsbedriftene har flere andre nettverk som har vokst frem ved behov. Det har vist seg svært nyttig for medlemmene å dele erfaringer i en "kommune-boble", der de møter likesinnede, med samme oppdrag.
Det koster ikke noe mer å delta i nettverkene, utover egeninnsats og eventuelt å være med på samlinger.

Les mer om

Nytt nettverk for tekstiler

Nå er et nytt nettverk for tekstiler etablert for medlemmene i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
  • Alle medlemmer kan delta i Teamsgruppen og på digitale og fysiske samlinger. Det koster ikke noe ekstra å delta i nettverkene, utover egeninnsats og ev. deltakelse på samlinger.
  • Hovedformålet er å dele kunnskap og erfaring, både fra tidligere og kommende aktiviteter i inn- og utland.
  • Nettverket vil være interessant for flere ansatte, både de som jobber med innsamling, kommunikasjon, beslutningstakere, utvikling m.fl.
Meld din interesse for å være med i Teams-gruppen her.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern