Søk

Statsbudsjett 2024:

Nøktern økning på kystbudsjettet 2024

Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
6. oktober 2023

Kystbudsjettet økes med vel 12 prosent i 2024. Mye av dette går til utbedring av farleder og til fiskerihavner. Også ordningen effektive og miljøvennlige havner øker med ca. 25 millioner kroner. - Positive økninger, men ut fra behovene anser jeg dette som en nøktern økning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Kystbudsjettet er et av de områdene på samferdselsbudsjettet som øker mest neste år i regjeringens budsjettforslag. En av de viktigste grunnene til dette er at det satses på utbedringer i farleder og på navigasjonsinnretninger.
Det er blant annet satt av midler til farleden i Borg havn og farleden i Mo i Rana. Det er også satt av midler til flere fiskerihavnprosjekter og en økning til vel 77 millioner kroner til fiskerihavneanlegg (post 60).

Effektive havner

Tilskuddsordningen effektive og miljøvennlige havner er også økt med om lag 25 millioner kroner i 2024.
Det betyr at ordningen nå er på vel 124 millioner kroner. I tillegg ligger det inne en fullmakt til å kunne bruke opptil 176 millioner kroner.

Vei og bane

Norske Havner har gjentatte ganger understreket behovet havnene har for god infrastruktur på land.
- Vi vet at flere havner har behov for utbedringer både på vei og bane. Eksempelvis Holmenbrua i Drammen og jernbane- og veiprosjektet i Bodø. Det siste også avgjørende viktig for en ny skipsrute mellom Tromsø, Harstad og Bodø. Dessverre finner vi ikke noe om dette i budsjettet. Det er svært beklagelig og noe vi vil jobbe videre med fremover, sier Gammelsæter.

Arealutvikling

- Det er ikke satt av egne midler til arealutvikling, men det er interessant at regjeringen er opptatt av hvor kommunene bør legge sine næringsarealer. Dette er noe Norske Havner har understreket gjentatte ganger, sier Gammelsæter
Regjeringen skriver følgende:
«Næringsarealer bør utvikles i eller i umiddelbar nærhet til havnene. Kommunene må selv avgjøre hvilke arealer som er egnet og som bør reguleres til havneformål og andre utbyggingsformål. Statlige og regionale myndigheter kan påvirke beslutningen i planprosessen på ordinært vis gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven dersom det er behov for det.»
- Dette er et viktig signal til lokale myndigheter som skal regulere næringsarealer i årene fremover. Vi vet at dersom næringsarealene ligge i tilknytning til havn er sjansen betydelig større for at næringslivet benytter sjøtransport, sier Gammelsæter.

Les mer om

Farvannsutbedringer

I forslag til statsbudsjett for 2024 planlegges det å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer i 2024:
  • Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, Nordland og Troms – ferdigstilles i 2026.
  • Svolvær-Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel, Nordland – ferdigstilles i 2024.
  • Utdyping Mortingbåen i Kinn kommune, Vestland – ferdigstilles i 2024.
  • Innseiling Borg i Fredrikstad kommune, Østfold – ferdigstilles i 2026.
  • Innseiling Mo i Rana i Rana kommune, Nordland – ferdigstilles i 2026.
  • Innseiling Florø i Kinn kommune, Vestland – ferdigstilles i 2025.

Fiskerihavnetiltak

I forslag til statsbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått å sette av om lag 115 millioner kroner til større fiskerihavnetiltak, og til å igangsette arbeid i følgende fiskerihavner:
  • Mehamn fiskerihavn i Gamvik kommune, Finnmark – ferdigstilles i 2025.
  • Husøy fiskerihavn i Senja kommune, Troms – ferdigstilles i 2025.
  • Kjøllefjord fiskerihavn i Lebesby kommune, - ferdigstilles 2026.

Effektive og miljøvennlige havner

I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslås det å bevilge 124 millioner kroner til ordningene under post 71 – Tilskudd til i effektive og miljøvennlige havner. Det er en økning på ca 25 millioner kroner fra 2023. I tillegg foreslås en tilsagnsfullmakt på 176 millioner kroner knyttet til posten.

Fiskerihavneanlegg

I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslås det å bevilge 77,5 millioner kroner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Hensikten med ordningen er å stimulere til lokal og regional næringsutvikling. Det kan gis inntil 50 prosent samlet statlig tilskudd.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern