Søk

Innleie fra bemanningsforetak:

Nye innleieregler må ikke «vingeklippe» seriøse arbeidsgivere

Mann klatrer opp stige i Borg havn.
Illustrasjonsbilde fra Borg Havn. Foto: Erik Kirkman
|
Publisert:
22. april 2022

Samfunnsbedriftene støtter målet om å hindre useriøse aktører. Men det må ikke bli så vanskelig å leie inn arbeidskraft at ansvarlige bedrifter mister fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre driften.

Samfunnsbedriftene leverte 6. april sitt høringssvar til regjeringens forslag om å endre regelverket for inn- og utleie fra bemanningsbransjen. Her støtter vi regjeringens mål om et anstendig arbeidsliv.
Vi ønsker å hindre at useriøse aktører kan utkonkurrere ansvarlige bedrifter ved å tilby arbeidstakerne lav lønn og dårlige arbeidsvilkår.
Samtidig mener vi at forslagene også vil ha negative følger for ansvarlige arbeidsgivere. Og dette vil skape et mindre fleksibelt arbeidsmarked. Disse konsekvensene er ikke vurdert grundig nok i endringsforslaget. Derfor står man her i fare for å kaste babyen ut med badevannet.

Ansettelse er normen

Det norske arbeidsmarkedet er på ingen måte preget av innleie. Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå er det gjort flere beregninger for 2018-2019. Fasiten er at under 2 prosent av arbeidstakere leies inn fra bemanningsforetak. Og andelen har gått ned under koronapandemien.
Disse tallene skjuler også store ulikheter mellom bransjene. Byggenæringen og deler av industrien er blant dem med høyest andel innleid arbeidskraft. I deler av Nord-Norge gjelder dette også helse og omsorg, grunnet mangel på arbeidstakere med den nødvendig kompetansen.
Derfor mener Samfunnsbedriftene at man ikke må skjære alle bransjer over en kam. Man bør heller sette inn treffsikre tiltak for bransjene der man opplever at useriøse arbeidsgivere er et problem.

Vanskeligere å komme inn

En annen bekymring er følgene for alle som i dag står utenfor arbeidslivet. For tiden er det et stort behov for arbeidskraft. Og da bør det være mulig å sysselsette flere.
Men nylig strammet man inn muligheten for midlertidig ansettelse. Om man nå også skal snevre inn muligheten for å leie inn arbeidstakere, blir det vanskeligere for arbeidsgivere å gi sjansen til noen som står utenfor. Følgen blir at færre får prøve seg.
Vi frykter derfor at de foreslåtte innstrammingene kan føre til det motsatte av det som er hensikten. Det kan faktisk bli færre arbeidstakere som får direkte, faste ansettelser.

Fleksibilitet er nødvendig

Blant våre medlemmer er det heller ikke så høy bruk av innleid arbeidskraft. Dagens regler gir den fleksibiliteten som er nødvendig, blant annet for å takle uforutsett fravær og sesongbaserte svingninger i arbeidsmengden.
For å være medlem av Samfunnsbedriftene, må man også ha tariffavtale. Bedriftsledelsen kan derfor forhandle med tillitsvalgte om bruk av innleie ut over det loven tillater.
Siden innleie er såpass sjelden hos medlemmene våre, er dette noe som trolig krever nye rutiner og bruk av både tid og ressurser. Det kan bli en byrde, ikke minst for relativt små bedrifter uten egne HR-ansatte.
Vi mener også at det blir feil å innføre en regel om fast ansettelse etter to år. En slik rett til fast ansettelse må være lik for både innleide arbeidstakere og for arbeidstakere som er midlertidig ansatt direkte hos arbeidsgiver.
Last ned Samfunnsbedriftenes høringssvar

Les mer om

Last ned

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern