Søk

Reglene for EE-avfall skjerpes

Nye EE-avfall-regler skal hindre ulovlig henting og eksport

Elektrisk og elektronisk avfall
Bildet viser EE-avfall ved en miljøstasjon i Storbritannia. Foto: John Cameron, Unsplash.com.
|
Publisert:
28. mars 2023

Klima- og miljødepartementet skjerper reglene for hvem som kan hente elektrisk og elektronisk avfall fra mottak. De nye kravene skal hindre at slikt EE-avfall hentes og eksporteres ulovlig ut av Norge.

De siste årene har ulovlig eksport av EE-avfall vært i søkelyset, blant annet etter et NRK Brennpunkt-program som avdekket omfattende organisert kriminalitet på området.
De nye reglene skal også bidra til å fremme en mer sirkulær økonomi. Forskriften trer i kraft straks.

Hvem kan hente EE-avfall?

De nye reglene slår tydeligere fast at det er forbudt å hente EE-avfall fra mottak. Det er godkjente returselskap eller ombruksaktører som har skriftlig avtale med mottaket som kan hente EE-avfall.
Ved avtaleinngåelse med en aktører som driver med forberedelse til ombruk (ombruksaktør), er det ytterligere krav til dokumentasjon som skal sikre at EE- avfall bringes til et lovlig avfallsanlegg eller blir materialgjenvunnet.

Plikter for kommunen

Pliktene til kommunene og deres avfallsselskaper er flere, deriblant:
  • Sørge for sortering av EE-avfall fra øvrig avfall og forsvarlig oppbevaring. Hindre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, samt muligheten for ombruk, materialgjenvinning og utsortering.
  • Oppbevaringen skal hindre ulovlig henting av EE-avfall gjennom egnet oppbevaring innendørs eller utendørs, eller ved vakthold, herunder kameraovervåking.
  • EE-avfall skal kun hentes av aktører som samler inn på vegne av godkjente returselskap eller etter skriftlig avtale med kommunen.
Dette er kun utvalgte eksempler. Det er viktig å gjøre seg kjent med endringene i forskriften og hva det betyr for kommunene. Endringene kan du lese mer om i lenken under.
Forskrift om endring i avfallsforskriften kapittel 1
Samfunnsbedriftene bidro med innspill til høringsrunden i 2021 (se lenke under). Her tok vi blant annet opp behovet for full kostnadsdekning, henting av alle innleverte/innsamlede EE-artikler, økt hentefrekvens og kontroll av aktørene i ordningen, samt tilrettelegging for lokal/regional utnyttelse av EE-avfallsprodukter.
Høringssvar fra Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs 2021

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern