Søk

Sirkulærøkonomien skyter fart i EU:

Økodesign og tekstilstrategi på agendaen

Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for planeten, helsa og økonomien, sier EU-kommisjonens visepresident og klimaansvarlig Frans Timmermans. Foto: EU-kommisjonen
|
Publisert:
31. mars 2022

30. mars presenterte EU-kommisjonen en pakke med flere lovforslag og en strategi for å redusere bruk- og kast-økonomien. Pakken skal sørge for at bærekraftige produkter blir normalen i Europa og ikke unntaket. Ikke minst lanserte kommisjonen den etterlengtede tekstilstrategien.  

Lovforslag for økodesign

EU-kommisjonen ønsker at så å si alle fysiske produkter må blir mer miljøvennlige, sirkulære og kreve mindre energiforbruk i hele livsløpet. Det ønsker de å oppnå gjennom strenge krav for produktdesign, som avgjør opptil 80 % av et produkts miljøavtrykk i hele levetiden. Dette skal sørge for at produkter varer lenger, blir mer pålitelige, men også at de kan oppgraderes, repareres og vedlikeholdes. I tillegg skal det sørge økt gjenbruk og ressursutnyttelse.
Lignende krav foreslås også i et eget lovforslag for produkter i byggebransjen. Dette håper man vil gjøre det enklere å skape felles europeiske standarder i bransjen.

Digitalt produktpass

Et digitalt produktpass skal sørge for viktig informasjon om produktets egenskaper. Dette gjøres for å oppnå en enklere utsortering, økt materialgjenvinning, mer reparasjon, men også for å belyse andre utfordringer i verdikjeden, slik som farlige kjemikalier i plast m.m.
Videre foreslår kommisjonen lovendringer for å styrke forbrukerrettighetene og komme grønnvasking til livs. Dette gjøres blant annet gjennom økt informasjon om et produkts holdbarhet, reparasjonsmuligheter og oppgraderinger.

Viktig tekstilstrategi

EUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler var kanskje gårsdagens høydepunkt. Strategien har mye til felles med lovforslaget om økodesign og bærekraftige produkter, blant annet å stille designkrav til tekstiler.
Dette skal inkludere minimumskrav for resirkulert innhold, økt levetid, samt gjøre det lettere å reparere og materialgjenvinne. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er svært fornøyd med at det tas til orde for et obligatorisk utvidet produsentansvar for tekstiler. Vi ser at flere av våre ønsker for en bærekraftig utvikling er noe det nå planlegges for.
Andre viktige elementer i strategien
  • Begrense eksport av tekstilavfall ut av EU
  • Hindre grønnvasking ved å styrke forbrukerrettigheter og tilgjengeliggjøre kunnskap om bærekraftige mote
  • Redusere overforbruk og overproduksjon og innføre tiltak for å motvirke destruksjon av usolgte varer
  • Innføre insentiver for sirkulære forretningsmodeller

Veien videre

Det viktigste steget framover bli kommisjonens arbeid med å utvikle krav og kriterier for produkter – enkeltvis og gruppevis. Videre vil også det politiske arbeidet med tekstilstrategien bli viktig. Her skal et utvidet produsentansvar fylles med riktig innhold og krav. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vil følge dette arbeidet tett videre.

Les mer om

Aktuelle dokumenter

Lenker til relevante dokumenter:
Lovforslag for økodesign og bærekraftige produkter
EUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler
Lovforslag til endringer i byggvareforordningen
Lovforslag om forbrukerrettigheter og grønnvasking
Korte og informative faktaark:
Faktaark økodesign og bærekraftige produkter
Faktaark strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern