Søk

Samfunnsbedriftene får egen bærekraftsansvarlig

Økt satsing på bærekraft

Jill Johannessen i halvfigur.
BÆREKRAFTSANSVARLIG: Jill Johannessen går inn i halv stilling som bærekraftsansvarlig i Samfunnsbedriftene. Hun gleder seg mest til å jobbe aktivt ut mot medlemmene for å lære mer om deres arbeid og behov innen bærekraft. Foto: Nicolay Biørn-Lian
|
Publisert:
4. januar 2022

– Vi starter det nye året med økt satsing på bærekraft, og Jill Johannessen får derfor et oppdrag som bærekraftsansvarlig i Samfunnsbedriftene, sier administrerende direktør Øivind Brevik. 

Bærekraft har vært en sentral del av Samfunnsbedriftenes strategi og visjon, og FNs bærekraftsmål har vært førende for mye av arbeidet i organisasjonen – og prydet både strategiplan og andre publikasjoner de siste årene.
– Så dette er derfor ikke noe nytt område for oss, men vi ønsker en bredere og mer helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet og FNs bærekraftsmål. Vi kommer selvsagt til å se på hvordan organisasjonen kan redusere sitt klimaavtrykk, men bærekraft handler jo også om mye mer enn bare klima og natur. Da er det naturlig å heve blikket å se bærekraft i en større sammenheng. Målet er å øke vår egen oppmerksomhet rundt bærekraft og være en pådriver på vegne av medlemsbedriftene, sier Brevik.
Han forteller at også medlemmene har et ønske om en slik satsing.
– I medlemsundersøkelsen vi gjennomførte i november ble samfunnsansvar og bærekraft trukket frem som de viktigste sakene vi bør jobbe med fremover. Den ballen tar vi gjerne. For mange kan «samfunnsansvar» og «bærekraft» bli ganske vage begreper, og vi hjelper gjerne medlemmene våre med å omsette disse i konkrete tiltak og satsinger.

Lang erfaring

Den nye bærekraftsansvarlige, Jill Johannessen, jobber i dag i som multimedieansvarlig i Samfunnsbedriftene, og har lenge vært opptatt av bærekraft og klima i kommunikasjonssammenheng – ikke minst gjennom en videoserie om bærekraftige løsninger. 
Hun har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB), og en doktorgrad i sosiologi med spesialisering innen massekommunikasjon fra NTNU. Foruten drøyt to år som post doc. på prosjektet ClimateCrossroads ved UiB, har Johannessen i en årrekke jobbet med kommunikasjon ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
Hun vil fortsatt ha en fot i kommunikasjonsavdelingen, men skal i 2022 bruke halve tiden som bærekraftsansvarlig i Samfunnsbedriftene.

Bred forståelse

Johannessen sier at Samfunnsbedriftene legger til grunn en bred forståelse av bærekraftig utvikling der man må sikre både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft – som også er utgangspunktet for FNs bærekraftsmål.
– Innenfor denne rammen anerkjenner vi den kjente definisjonen av bærekraft, som er «utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Dette er utgangspunkt for å skape en felles forståelse av bærekraftsbegrepet, slik at det blir mest mulig konkret for både oss og medlemmene.

Styrker troverdigheten

– Det gjøres allerede mye bra på bærekraft i Samfunnsbedriftene. Fagteamene og avdeling for Samfunnskontakt jobber mye mot myndigheter og politikere for å skape gode rammebetingelser og incentiver for innovative og grønne løsninger. Min oppgave vil være å videreutvikle, strukturere og konkretisere bærekraftsarbeidet både internt og eksternt, sier Johannessen.
– Internt handler det blant annet om hvordan vi kan redusere vårt eget fotavtrykk. Eksternt handler det om hvordan vi kan være en støttespiller for våre medlemmer, slik at de blir enda bedre i stand til å ta bærekraftige valg. I sum skal dette styrke vår troverdighet, påvirkningsmuligheter og kommunikasjon i bærekraftsarbeidet.

Samspill med medlemmene

De fleste organisasjoner står overfor store utfordringer på vei mot målsetningen om å bli et lavutslippssamfunn. Det gjelder også kommunale selskaper.
– Våre medlemmer står på terskelen til den mest gjennomgripende innovasjonsutfordringen vi noen gang har stått ovenfor. Jeg ønsker å vise at et medlemskap i Samfunnsbedriftene kan utgjøre en positiv forskjell i omstillingen til et rettferdig lavutslippssamfunn. Jeg tror vi kan være til god hjelp for medlemmene i denne prosessen. Mer bærekraftige medlemmer gir et mer bærekraftige samfunn.
Johannessen legger vekt på at dette er et arbeid som krever tett dialog med medlemmene.
– Her må vi lære av hverandre, og veien vil i stor grad bli til underveis. Vi kommer til å gjennomføre en medlemsundersøkelse i løpet av kort tid for å få bedre innsikt i hvordan våre medlemmer jobber med bærekraft og hva de mener er de største utfordringene. Her er vi åpne for alle typer innspill, og det spiller ingen rolle om virksomheten er liten eller stor, om den er i startgropa eller allerede har kommet langt i bærekraftsarbeidet. 

Jobbet med klima siden 2006

Johannessen mener motivasjon for å jobbe med bærekraft i Samfunnsbedriftene kommer av seg selv.
– Jeg har i hele mitt arbeidsliv vært genuint opptatt av utvikling, likestilling og klima. Min doktorgrad i sosiologi ser på likestilling som nøkkelen til utvikling, og jeg har i mange år vært kommunikasjonsleder ved Bjerknesenteret for klimaforskning. I tillegg har jeg vært forsker i et større tverrfaglig prosjekt på klima, medier og politikk, sier hun.
Oppgavene har blant annet omfattet å være observatør på to av FNs klimatoppmøter – i 2008 og 2011 – og formidling av klimapanelets rapporter.
– Så jeg tenker at jeg har en ganske bred bakgrunn for å jobbe med bærekraft og FNs bærekraftsmål i Samfunnsbedriftene.

Vil bli overflødig

Johannessen gleder seg aller mest til å jobbe aktivt mot medlemmene.
– Jeg ønsker å lære av dem som har kommet langt i arbeidet og bidra til å synliggjøre suksesshistoriene. Men det er like viktig å møte medlemmer som fortsatt er i startgropa eller som ikke helt vet hvordan de skal komme i gang.
– Denne jobben handler nok en del om å være fødselshjelper, men den handler også om å bli overflødig. Målet må jo være at bærekraftsarbeidet skal sitte så godt i veggene hos både oss og medlemsvirksomhetene at det ikke skal være behov for egne bærekraftsansvarlige, sier Johannessen som oppfordrer medlemmene til å ta kontakt på jill@samfunnsbedriftene.no hvis de har innspill eller spørsmål om bærekraftsarbeidet.

Les mer om

Bærekraft

Ifølge Store norske leksikon brukes ordet "bærekraft" vanligvis om det som passer med idealet om en bærekraftig utvikling. Det betyr en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.
Ofte har bærekraftbegrepet vært knyttet tett til klima og natur, men FNs bærekraftsmål legger vekt på en rekke andre områder, blant annet likestilling, utdanning, anstendig arbeid, helse og bekjempelse av fattigdom.
I fjorårets utgave av Samfunnsbedriftenes medlemsundersøkelse, trekker medlemmene spesielt fram samfunnsansvar (55,4 prosent) og bærekraft (50,3 prosent) som de viktigste sakene.
Hvis du har innspill til hvilke områder innen bærekraft Samfunnsbedriftene bør arbeide med, er det bare å sende en e-post til jill@samfunnsbedriftene.no.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern