Søk

Kritisk kompetanse og lokal kraftbransje

Partene samlet om kompetanseløft for lokale energibedrifter

Møtedeltakere på lansering av rapport.
Partene sentralt vil opprette et samarbeidsforum som skal bidra til at lokale energibedrifter får den kritiske kompetansen de trenger. Her fra webinaret den 26. oktober. Fra venstre: Christel Kirkøen, Tekna; Geir Aasen, El og IT Forbundet; Simen Bjerke, Delta; Ingrid Myran, Fagforbundet; Per Ole Hansen, NITO; Cecilie Bjelland, Samfunnsedriftene Energi; Barbro Noss og Nora Birgitte Kalvatn, Samfunnsbedriftene. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
27. oktober 2022

IKT-sikkerhet blinkes ut som særlig viktig i to rapporter som ble lansert den 26. oktober på et webinar om kritisk kompetanse i lokale kraftselskap. Og bransjeprogrammet for energibransjen må forlenges.

– Dette er viktig for å sikre bransjens fremtid, sa Geir Aasen fra EL og IT Forbundet da han redegjorde for innholdet i «Kompetansesituasjonen i energibransjen 2022».
Bak rapporten står et såkalt partssammensatt utvalg. Her utgjør Samfunnsbedriftene arbeidsgiversiden, mens Delta, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NITO og Tekna representerer arbeidstakerne.
– Lokale kraftselskap leverer bredbånd og strøm til sine lokalsamfunn, påpekte Aasen. Og dette er avgjørende for at folk skal kunne bosette seg og jobbe i nærmiljøet.

Rapport med anbefalinger

Utvalget bak rapporten har fire anbefalinger for å sikre at lokale kraftselskap har kritisk kompetanse:
  • Partene sentralt oppretter et samarbeidsforum som blant annet kan rådgi partene lokalt om systematisk kompetansearbeid.
  • Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon, fornybar- og kraftnæringen må videreutvikles og videreføres.
  • Bedriftene bør samarbeide. Alle må ha god forståelse av IKT-sikkerhet for å håndtere risiko. Man kan samarbeide om, eventuelt kjøpe inn, støttefunksjoner og spesialistkompetanse.
  • Bedrifter og tillitsvalgte bør vurdere å samarbeide med lokale eller regionale utdanningsinstitusjoner for å videreutdanne egne ansatte.
Kompetanse blir en utfordring for alle bransjer fremover. Og for energibransjen har det skjedd en endring fra i fjor til i år. Det ble klart da forhandlingsleder Barbro Noss gikk gjennom hovedfunn i Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse for 2022.

Utfordringene vokser

I fjor oppga 95 prosent av bedriftene at de hadde kompetansen de trengte. I år var det ca. 60 prosent som sa det samme. Og der det i fjor var ca. 30 prosent som sa at de hadde vansker med å rekruttere, var det i år ca. 48 prosent.
Andelen energibedrifter som har planer om å ta inn lærlinger, har økt fra ca. 50 til 76 prosent. Det går også frem av undersøkelsen at det er mest utfordrende å få tak i folk med teknisk og digital kompetanse. Mange steder kan det også være vanskelig å få tak i fagutdannede.
Partene må gjøre sitt, påpekte Noss. Men også staten må bidra. Først og fremst ved å forlenge bransjeprogrammet som omfatter energibransjen.

Jobber godt med kompetanse

Lokalt gjør mange energibedrifter en betydelig innsats for å sikre seg. Det kom tydelig frem da Alexander Huth fra Oslo Economics gikk gjennom «Kritisk kompetanse i lokal kraftbransje». Denne studien tar for seg de fire kraftselskapene Alta Kraftlag, Eidefoss, Kvam Energi og Stranda Energi.
Studien viser at kraftbransjen har størst behov for elektroingeniører og fagarbeidere. Disse er viktige for drift og vedlikehold av anleggene. Behovet for beredskap gjør at bedriftene vil ha egne folk som kan disse tingene.
Kraftselskapene ønsker også å tenke langsiktig og utvikle sine ansatte. Dessuten går det frem av studien at mindre selskap i større grad ser behov for å samarbeide med andre.
- Kompetansemangelen kommer ikke over natten, påpekte Huth. - Den kommer gradvis. Derfor må man jobbe langsiktig med kostnadseffektive grep.

Skaper arbeidsplasser lokalt

I studien så de også på rollen som lokale kraftselskap har i «sine» lokale arbeidsmarkeder. Tre ting ble fremhevet.
For det første: Ved å levere strøm og nett, legger kraftselskapene grunnlaget for annen næringsvirksomhet. Blant annet kan fiberselskapene deres ta andre hensyn enn rent kommersielle.
For det andre tilbyr kraftselskapene arbeidsplasser som krever høy kompetanse, noe som fremmer bosetningen. For det tredje er de kompetansesentre som kan overføre kunnskap til andre. Det gjelder både ansatte i kommunen og i lokale bedrifter.

Eidefoss satser på kompetanse

Under et videointervju fikk daglig leder Hans Ivar Kolden synliggjort satsingen som Eidefoss har gjort over tid. Selskapet han leder holder til øverst i Gudbrandsdalen. Og de har gjort mye for å rekruttere og for å fremme sine ansattes kompetanse.
Han fremholdt at det er kostnadseffektivt å utvikle egne ansatte. Ettersom selskapet han leder tilbyr viktige kompetansearbeidsplasser, gagner dette også hele distriktet.

Les mer om

Fakta

Energiavtale I er inngått mellom Samfunnsbedriftene og EL&IT, Fagforbundet, Delta og Parat.
Energiavtale II er inngått mellom Samfunnsbedriftene og Nito, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet, Lederne og Det norske maskinistforbund.
Samarbeidsforum
Partene har opprettet et samarbeidsforum for å fremme kompetansen i lokale kraftselskap. Det to rapportene som ble presentert på webinaret den 26. oktober, er en del av dette samarbeidet.
Her kan du se webinaret
Last ned rapporten "Kompetansesituasjonen i energibransjen 2022"
Last ned rapporten "Kritisk kompetanse i lokal kraftbransje"

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern