Søk

Stilling ledig:

Rådgiver med politisk engasjement og interesse for samfunnsutvikling

Folk står på et utsiktspunkt av tre og ser ut over en fjord.
Fra Stegastein i Aurland. Foto: Robert Bye / Unsplash.
Publisert:
29. september 2023

Er du politisk engasjert? Vil du være med på å påvirke samfunnsutviklingen? Har du et sterkt engasjement for bærekraftige bedrifter? Samfunnsbedriftene vil gjerne høre fra deg!

Vi søker en person som vil jobbe med rammevilkårene for kommunale bedrifter. Stillingen er lagt til avdeling for Samfunnskontakt, som har et overordnet ansvar for politiske saker som berører medlemmene i Samfunnsbedriftene.

Hvem er du?

Vi søker deg som er utadvendt, god til å skrive, tenker strategisk og har politisk teft. Politisk bakgrunn vil bli vektlagt.
Stillingen innebærer å holde seg oppdatert på relevante saker i de ulike fagdepartementene og i komiteene på Stortinget, samt legge til rette for påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere.
Du vil jobbe med innspill til skriftlige og muntlige høringer, og samordne arbeidet med disse på tvers av fagavdelingene i Samfunnsbedriftene. Utforming av politiske budskap for å oppnå synlighet i media er også et viktig element i stillingen.
Samfunnsbedriftene har sekretariatet for Biogass Norge. Stillingen vil også innebære arbeid knyttet til dette. Det er derfor en fordel at du er engasjert i sirkulærøkonomi og biogass som bærekraftig energi.

Hvem er vi?

Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper. Fellesnevneren for våre medlemmer er at de er helt eller delvis i offentlig eie, og at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv over hele landet.
"Bærekraftige samfunn - nyskapende arbeidsliv" er vår visjon, og samfunnsansvarlig forretningsdrift er et kjernebegrep i vår strategi for å realisere denne visjonen.
Vi ønsker lokalsamfunn der våre medlemmer er gode arbeidsgivere som bruker kunnskap, innovasjon og teknologi til å levere gode, effektive og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv.

Våre bransjer

Våre medlemmer representerer en rekke bransjer: energi, avfall, brann, havn, vann og avløp, arbeidsinkludering, økonomi/revisjon, eiendom, kultur/park/idrett, helse/omsorg, parkering/samferdsel, kompetanse og rådgivning.

Les mer om

Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med direktør for samfunnskontakt Pia Farstad von Hall, mobil: 97 10 09 04
SØK PÅ STILLINGEN

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern