Søk

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Rapport om styring av kommunale selskap

Hus på en brygge.
Foto: iStock
|
Publisert:
2. desember 2015

I en rapport om politisk styring av kommunalt eide selskaper kommer Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR) med flere anbefalinger for god folkevalgt styring.

Noen av de viktigste anbefalingene i rapporten er:
  • Bygge opp en organisert, kompetent støttefunksjon i kommuneadministrasjonen for systematisk oppfølging av selskapene.
  • Involvere et bredere utvalg av folkevalgte i eierstyringen. Bruke de muligheter som finnes for å øke kunnskap, kompetanse og oppmerksomhet om selskapene.
  • Ha en eierstrategi som omfatter hele selskapsporteføljen i kommunen, og som eierstrategien til det enkelte selskap er forankret i.
  • Forankre eierskapspolitikken i kommuneplanen og at det gjennomføres forsøk med en slik ordning. Eierskapspolitikken bør tas med i kommuneplanens samfunnsdel og ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Dette kan sikre at eierskapspolitikken gjennomgås politisk hver gang kommuneplanen rulleres, og sikrer forankring i en bredere politisk prosess.
  • Kommuner som eier IKS og AS sammen bør opprette egne arenaer for politiske avklaringer seg imellom, slik at styret kan arbeide ut fra et omforent mandat.

Les mer om

Last ned

Last ned rapporten "Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap"

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern