Søk

Felles brev til energidepartementet

Reagerer på mangler av konsekvensbeskrivelse av EU-lovverk

Energiminister Terje Aasland Foto: hentet fra regjeringen.no/Naina Helen Jåma NTB/Kommunikasjon
|
Publisert:
10. juni 2024

Samfunnsbedriftene Energi og 26 andre organisasjoner mener energidepartementet burde informert bedre om prosessen og konsekvenser av nytt EU-lovverk.

Den 6.juni sendte 27 organisasjoner et felles brev til energidepartementet, der de ber om mer informasjon knyttet til informasjon og prosess for bygningsenergidirektivet. Samfunnsbedriftene Energi (SBE) er en av organisasjonene som har undertegnet brevet.

Svekker den norske energidebatten

Brevet kommer som en reaksjon på høringsrundene for EU-lovverkene Fornybardirektivet og Energieffektiviseringsdirektivet, som har var på høring tidligere i år. Høringsprosessen for disse direktivene hadde flere mangler som SBE og flere nå reagere sterkt på. Blant annet manglet det informasjon om hvordan departementet jobber med implementeringen av lovverkene og en konsekvensbeskrivelse av implementering i norsk lov. Heller intet forsøk på å oversette direktivene til norsk, var gjort av departementet.
- Det er viktig at man gjør høringsprosessene så tilgjengelig for alle som mulig. I en tid med mye sprikende informasjon innen energifeltet, er det sentralt at flest mulig får tilgang til original-materialet for å ta del i debatten på samme grunnlag. Tung og byråkratisk engelsk fra EU-lovverk kan jo fort bli en barriere for mange, og det tror vi svekker energidebatten i Norge, sier Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Vil ha bedre prosess for neste direktiv

Bygningsdirektivet har blitt lovet på høring av statsråden Terje Aasland i 2024. Organisasjonene i brevet ønsker at departementet ikke slipper unna med samme prosess som med fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.
- Vi mener det burde vært en oppgave for departementet å informerer om planen for implementeringen av så viktige lover og regler i Norge, sier Wickholm.
EU har i de siste årene revidert lovteksten i fornybardirektivet, energidirektivet og bygningsenergidirektivet flere ganger, mens Norge fortsatt henger langt bak med implementeringer av flere av lovtekstene. Derfor er prosessen for hvordan Norge ønsker å gå framover viktig.
I brevet ber organisasjonene om informasjon fra energiministeren om prosessen for implementering av lovverkene, samt en konsekvensbeskrivelse av gjennomføring i norsk rett.
- Vanlige høringsrunder inneholder en konsekvensutredning fra departementets side om hvilke konsekvenser man ser for seg for berørte aktører. Det mener vi manglet de forrige høringsrundene. Dette er viktig informasjon som vi håper blir inkludert i fremtidige høringsrunder, sier Wickholm.
Organisasjonen viser i brevet til EØS-utvalget som nylig leverte sin utredning. De skriver at det er viktig at norske myndigheter legger til rette for å sikre alle berørte parter involveres i pågående prosesser, og at myndighetene raske avklarer EØS-relevansen til utestående rettsakter.
- Det er viktige lov prosesser som har stor betydning for Norge. Vi håper statsråden legger opp til en enda bedre prosess før neste runde med Bygningsenergidirektivet begynner, sier Wickholm.
Brevet som ble sendt 6.juni kan leses her.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern