Søk

Landstinget i KS

Gunn Marit Helgesen var den mest samlende kandidaten til å lede KS

Gunn Marit Helgesen foran Stortinget. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: KS
|
Publisert:
16. februar 2024

– Vi valgte en samlende kandidat som også kjenner virkeligheten til de kommunale bedriftene, sier styreleder Pål Smits i Samfunnsbedriftene. På Landstinget var Samfunnsbedriftenes stemmer avgjørende for valget av Gunn Marit Helgesen (H).

– Vi registrerer at noen oppfatter det som kontroversielt at våre 21 delegater på Landstinget ble avgjørende for lederkabalen, sier Pål Smits.
– Men Landstinget har gjennom vedtektene gitt oss stemmerett, og vi må derfor foreta en selvstendig vurdering av hvilken kandidat som vi mener er best til å lede KS den neste fireårsperioden
– Det betyr også en vurdering av hvem som best vil ivareta de kommunalt eide bedriftenes behov – med andre ord hvilken kandidat som er best for en samlet kommunesektor.
Smits er til daglig administrerende direktør i Lindum AS, men var på Landstinget i egenskap av å være styreleder i Samfunnsbedriftene og medlem av hovedstyret i KS.
– Dette har vi ikke tatt lett på. Vi ønsket at valgkomiteen skulle komme med en felles tilråding til en kandidat, som vi deretter kunne stille oss bak. Det klarte de ikke. Vi kom deretter med gjentatte forslag til kompromisser, men en av partene ønsket ikke å drøfte disse videre.
– KS og Samfunnsbedriftene er uavhengige arbeidsgiverorganisasjoner i kommunesektoren, men vi er begge tjent med at KS har en leder med stor tyngde både innad og utad, og som kan være samlende slik at KS kan fortsette sitt gode arbeid på vegne av norske kommuner.

Grundig forarbeid

Landstinget er KS’ øverste organ og arrangeres etter lokalvalget hvert fjerde år. Her velges KS’ politiske ledelse, og man vedtar kontingenter, vedtekter og de politiske prioriteringene for den neste perioden.
Daværende KS Bedrift var en del av KS fra etableringen i 2001 fram til organisasjonene skilte lag i 2014. KS Bedrift skiftet deretter navn til Samfunnsbedriftene i 2020.
De beholdt representasjon i KS’ styrende organer, siden Landstinget mente at de kommunalt eide selskapene hadde en viktig stemme i organisasjonen. Samfunnsbedriftene er derfor også representert i fylkesstyrene i KS.
På selve Landstinget har Samfunnsbedriftenes delegater stemmerett på lederposisjonene, men ikke på den partipolitiske fordelingen av medlemmer i hovedstyret og landsstyret.
– Våre delegater gjorde en grundig jobb før de tok avgjørelsen, blant annet ved å intervjue styrelederkandidatene. Deretter er det gjort en helhetsvurdering for hva som er best for KS, Samfunnsbedriftene og en samlet kommunesektor, sier Smits.
Til slutt endte lederkabalen med Gunn Marit Helgesen (H) som styreleder, Odd Stangeland (Ap) som 1. nestleder og Aud Hove (Sp) som 2. nestleder.
Les mer om ledervalget på nettsidene til KS

Ser frem til godt samarbeid

Pål Smits mener et tett og godt samarbeid mellom KS og Samfunnsbedriftene vil styrke begge organisasjoner, og gi norske kommuner mer gjennomslag.
Under Landstinget gikk Smits på talerstolen og inviterte blant annet til tettere samarbeid med KS om arbeidsinkludering.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene var også til stede på Landstinget i KS.
– Det har vært lærerike dager med mange spennende diskusjoner. KS og Samfunnsbedriftene jobber med mange overlappende saker, og Landstinget har også tatt opp temaer som er svært viktige for våre medlemmer.
– Ved siden av arbeidsinkludering, har Landstinget vedtatt uttalelser om både vann og avløp, totalberedskap og nasjonal transportplan. Dette er saker som vi også jobber mye med, sier Brevik.
– I tillegg er det mange fellesnevnere innen de politiske prioriteringene for den neste perioden. Her er det med andre ord et godt grunnlag for samarbeid om mange saker mellom KS og Samfunnsbedriftene, sier Brevik.
Les de dagsaktuelle uttalelsene fra Landstinget i KS her:

Les mer om

Landstinget

Landstinget er KS’ øverste organ og arrangeres etter lokalvalget hvert fjerde år.
I år ble Landstinget arrangert 14. - 15. februar i Trondheim.
Landstinget velger KS’ politiske ledelse, og vedtar samtidig kontingenter, vedtekter og de politiske prioriteringene for den neste perioden.
På Landstinget 2024 deltok totalt 254 delegater. De representerer kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Øivind Brevik
Bilde av administrerende direktør Øivind Brevik. Foto: Jill Johannessen
Administrerende direktør
930 84 575
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern