Søk

Samfunnsbedriftenes grafiske profil

Samfunnsbedriftenes logo på mosebakgrunn
|
Publisert:
20. februar 2024

Her finner du logo, logosymbol, fargepalett og andre elementer fra vår grafiske profil.

Logo

Logoen består av logosymbol og navnetrekk. Symbolet er satt sammen av en heksagon delt i to, og representerer både Samfunnsbedriftene i samspill med sine medlemsbedrifter, bedriftenes samspill med samfunnet, og individets samspill med sin arbeidsgiver.
Hovedlogo
Hovedlogo og bransjelogo er komponert etter de samme prinsippene. Logosymbolets høyde definerer avstanden mellom logoelementene, samt freespace rundt logo. Størrelsesforholdet mellom disse logoelementene er konstant, og skal ikke endres.
Samfunnsbedriftenes logo.
Det foreligger fire varianter av hovedlogo. Positiv logo med oransje logosymbol og sort tekst er primærlogo, og skal benyttes på lyse bakgrunner. Negativ logo med oransje logosymbol og hvit tekst skal benyttes på mørke bakgrunner.
Hvit logo skal kun benyttes på mørke bakgrunner hvor positiv logo ikke kan gjengis. Sort logo skal også kun benyttes på lyse bakgrunner hvor negativ logo ikke kan gjengis.
Samfunnsbedriftenes logo

Hovedlogo (png - positiv)
Hovedlogo (png - negativ)
Hovedlogo (png - hvit)
Hovedlogo (png - sort)

Logosymbol
Logosymbolet ligner en S og er satt sammen av en heksagon.
Samfunnsbedriftenes logosymbol - oransje
Logosymbol (png - oransje)
Logosymbol (png - sort)
Logosymbol (png - hvit)


Bransjelogoer
Det er utviklet en egen logo for hver bransje, med bransjespesifik betegnelse under hovedlogos navnetrekk. Størrelsesforholdet mellom disse tre logoelementene er konstant, og skal ikke endres.
Bransjelogo - Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
Bransjelogo - Arbeidsinkludering (png - positiv)
Bransjelogo - Arbeidsinkludering (png - negativ)
Bransjelogo - Arbeidsinkludering (png - sort)
Bransjelogo - Arbeidsinkludering (png - hvit)

Bransjelogo - Avfall og ressurs (png - positiv)
Bransjelogo - Avfall og ressurs (png - negativ)
Bransjelogo - Avfall og ressurs (png - sort)
Bransjelogo - Avfall og ressurs (png - hvit)

Bransjelogo - Brann og redning (png - positiv)
Bransjelogo - Brann og redning (png - negativ)
Bransjelogo - Brann og redning (png - sort)
Bransjelogo - Brann og redning (png - hvit)

Bransjelogo - Energi og IKT (png - positiv)
Bransjelogo - Energi og IKT (png - negativ)
Bransjelogo - Energi og IKT (png - sort)
Bransjelogo - Energi og IKT (png - hvit)

Freespace
Det er definert en freespace rundt logo for å sikre god lesbarhet av logo. Dette er et absolutt minstekrav, sørg alltid for at logo har godt med luft rundt seg.
Illustrasjon som viser bruk av Samfunnsbedriftenes logo.

Anbefalt minstestørrelse
Det er viktig å sikre at logo alltid er synlig nok ved å ikke gjøre den for liten. Til print anbefales det en minstehøyde på 6 mm, mens det for digita anbefales en minstehøyde på 35px.

Hva man ikke skal gjøre
Illustrasjon som viser bruk av logo.


Farger

Illustrasjon for fargebruk

Profilfarge
Oransje er Samfunnsbedriftenes profilfarge. En solid og stødig signalfarge, som symboliserer operasjonell handlekraft. Fargen er også inspirert av arbeidstøy og refleksvester.
Fargeprøve - oransje
HEX: #FF5F19 / RGB: 255, 95, 25 / CMYK: 0, 70, 100, 0 / PMS: 165C

Sekundærfarger
Som motvekt til den energiske oransje brukes hvitt og en jordnær beige og jordbrun som sekundærfarger.
Fargeprøve hvit
HEX: #FFFFFF / RGB: 255, 255, 255 / CMYK: 0, 0, 0, 0
Farge - lys beige
HEX: #FCF6F2 / RGB: 252, 246, 242 / CMYK: 0, 8, 10, 0
Farge - brun
HEX: #37282D / RGB: 55, 40, 45 / CMYK: 60, 80, 50, 60

Tertiærfarger
Mørk rød, grønn, blå og beige brukes i sjeldne tilfeller når det f.eks er behov for å variere mellom kategorier, infografikk, ulike elementer på nettsiden osv.
Farge - rød
HEX: #733737 / RGB: 115, 55, 55 / CMYK: 30, 85, 59, 70
Farge - blå
HEX: #323246 / RGB: 50, 50, 70 / CMYK: 100, 100, 6, 60
Farge - grønn
HEX: #37413C / RGB: 55, 65, 60 / CMYK: 79, 30, 63, 80
Farge - beige
HEX: #DCC8B4 / RGB: 220, 200, 180 / CMYK: 5, 10, 17, 16

Vekting av farger
Den orange profilfargen skal alltid være etterlatt inntrykk. Samtidig er fargen mektig, og bør derfor alltid kombineres med mye hvitt for å få et luftig og sofistikert uttrykk. De øvrige sekundærfargene lys beige og mørk brun kan også benyttes i utvidet grad. De øvrige tertiærfargene benyttes i mye mindre grad, og da foretrukket kun én av gangen på samme flate.
Samfunnsbedriftenes fargepalett

Hva man ikke skal gjøre
Illustrasjon med instruksjoner for fargebruk

Last ned swatches
Last ned ASE
Lest ned LESS
Last ned OCO
Last ned SCSS


Typografi

Typografi er en viktig del av hvordan man oppfattes. Det er litt som å kle seg korrekt etter hvilket inntrykk man ønsker å oppnå, og for oss er det viktig at typografien kommuniserer ærlighet og at man er til å stole på. Profilfonten er i tillegg essensiell når det kommer til gjenkjennelighet av profilen. Det er derfor viktig at man er konsekvent med riktig bruk av font og typesnitt.

Profilfont
Profilfonten til Samfunnsbedriftene heter Wasa. Fonten har et solid og distinkt uttrykk. Bold og medium brukes i overskrifter, sitater etc. Regular kan brukes i korte brødtekster.
Wasa-font

Støttefont
Til lengre tekster benyttes fonten Suisse. Denne fonten er bedre lesbar i lengdetekst, og er derfor bedre egnet til lengre brødtekster både digitalt og på trykte flater.
Støttefont

Systemfont
Til bruk i Office-programmer som Word og Powerpoint, benyttes systemfonten Arial.
Systemfont

Eksempler på bruk
Wasa skal i hovedsak brukes så mye som mulig, men når tekster blir veldig lange eller må setter i små størrelser, brukes Suisse for bedre lesbarhet.
Bruk av fonter.

Hva man ikke skal gjøre
For å holde et konsekvent uttrykk, er det viktig å aldri endre på fontene på en måte som endrer uttrykket. Man må aldri klemme eller strekke fonten, slik at proposjonene blir forvrengt. Det gjør den ugjennkjennelig og forstyrrer lesbarhet. Farger skal alltid være fra verktøykassa og man må unngå å bruke fremmede fonter.
Font - hva man ikke skal gjøre.


Profilelement

Med utgangspunkt i logosymbolets form, er det utviklet ulike profilementer. For å skape variasjon og dynamikk, er det flere måter å benytte profilelementene på.
Profilelement

Heksagon
Hele heksagonet kan benyttes som bildemaske eller flat farge, i sin hele form eller utfallende i formatet.

Profilelementet kan benyttes som en bildemaske:
Heksagon som maske

Profilelementet kan legges i hvitt på et bilde for f.eks plassering av tekst:
Heksagon som flat form.

Bildemasken kan benyttes utfallende på to av sidene i formatet:
Heksagon som utfallende maske.

Hvit form kan benyttes utfallende på to av sidene i formatet:
Heksagon som utfallende form


Ramme
For en mer subtil implementering, kan også heksagonet benyttes som en tynn ramme. Det er viktig å påse at tykkelsen på rammen står i forhold til formatet det eksponeres på.

Grafisk element - ramme


Det kan benyttes opp til to rammer liggende direkte på et rolig bilde, dersom det ikke er øvrige grafiske elementer på samme flate. Begge rammene må være utfallende på to av sidene i formatet:
Rammer på bilde


Rammen kan også benyttes på flate farger, og ramme inn f.eks. tekst:
Ramme rundt tekst


Halvt heksagon
Heksagonet kan også benyttes i halv form, som bildemaske eller flat farge.
Halvt heksagon som maske:
Bruk av halvt heksagon som maske.


Halv heksagon som flat form:
Halv heksagon som flat form

Hero
De to formene som utgjør logo kan også benyttes i samstiling, hvor den øverste del av logosymbol skaleres opp og benyttes som bildemaske. Se eksempel under for inspirasjon.
Bruk av maske til herobilde.


Hva man ikke skal gjøre
Illustrasjon om bruk av grafiske elementer.


Foto

Fotomanér
Samfunnsbedriftene representerer ekte mennesker, ekte jobber og ekte samfunn. Det humane og mellommenneskelige aspektet er sentralt, og oppnås med naturlig belysning og naturlige ikke-oppstilte situasjoner.
Motivene bør utstråle mangfold, ekthet, handlekraft og vise menneskene som utgjør samfunnets byggestener. Gjerne en kombinasjon av ute og inne, by og bygd.
Bildene vist under er kun til inspirasjon.
Eksempler på grafisk bruk av foto.


Hva man ikke skal gjøre
Eksempler på hvordan man ikke skal bruke foto grafisk.

Flere elementer og formater

Samfunnsbedriftenes grafiske profil inneholder mange flere elementer, blant annet maler for Powerpoint og Word, mailsignaturer og videomaler. Hvis du har behov for disse, kan du ta kontakt med oss på post@samfunnsbedriftene.no. Det samme gjelder hvis du trenger print-formater (cmyk, eps, pms) av de ulike grafiske elementene.
Grafisk profil for Samfunnsbedriftene er utarbeidet av Los & Co.

Les mer om

Grafisk profil

På denne siden kan du laste ned Samfunnsbedriftenes grafiske elementer i png-format. Hvis du trenger print-formater (cmyk, eps, pms), eller ønsker tilgang til våre skrifttyper – ta kontakt på post@samfunnsbedriftene.no.
Steinar Q. Andersen
Bilde av Steinar Q. Andersen. Foto: Jill Johannessen
Kommunikasjonsdirektør
906 71 341
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern