Søk

Statsbudsjett 2024:

Sivil beredskap, nødnett og fagskole

Emilie Enger Mehl i helfigur som klipper over snor med brannbilder i bakgrunnen.
I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det blant annet et forprosjekt om fremtidens nødkommunikasjon, ferdigstillelse av fagskolen for brann og redning, og 100 nye millioner til sivil beredskap. Her er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ved åpningen av ny helikopterplass ved Larvik Brannstasjon. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
|
Publisert:
6. oktober 2023

- Årets statsbudsjett var for brann- og redningstjenesten som forventet, sier direktør for brann og redning i Samfunnsbedriftene, Øistein Gjølberg Karlsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir styrket med snaue 100 millioner kroner til deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).
– Det er viktig at Norge bidrar inn i denne ordningen som går til gjensidig bistand når hendelser inntreffer som hvert enkelt land sliter med å håndtere med egne beredskapsressurser. Norge vil også kunne støtte seg på denne ordningen hvis vi for eksempel for flere samtidige store skogbranner, sier Gjølberg Karlsen.
Innenfor rammen av UCPM har Norge allerede bidratt med brannpersonell til blant annet Hellas under de store skogbrannene der.

Nødnett

– Vi er også glad for at man nå kommer i gang med forprosjektet på neste generasjon nødnett med den varslede bevilgningen på 40 millioner kroner. Dagens nødnett vil mot slutten av dette tiåret være udatert, og det er viktig at vi får plass et nytt nødnett med et bredere bruksområde enn dagens nett, sier Gjølberg Karlsen.
Dagens nødnett skal som kjent erstattes av et 5G-basert mobilnett som skal være en del av de kommersielle mobilnettene. Alle nød- og beredskapsaktører som er brukere av dagens nødnett vil også være brukere i neste generasjon nødnett.

Fagskole

– Vi er også fornøyde med at det sikres finansiering for å sluttføre utbyggingen av ny fagskole for brann og redning i Tjeldsund. Dette er et kjempeløft for kompetansebyggingen innenfor brann- og redningstjenesten, sier Gjølberg Karlsen.
Han legger også til at kommunene får tilført 6,4 milliarder kroner ekstra i frie midler noe som er viktig for de fleste av Samfunnsbedriftenes brann- og redningsmedlemmer.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern