Søk

Mangfold i brann og redning:

Slik kan brann og redning rekruttere flere kvinner

Lill-Marit Overvik i halvfigur holder foredrag.
Lill-Marit Overvik fra Nettverk for kvinner i brann og redning hadde flere idéer til hvordan man kan øke kvinneandelen. Her på seminaret i Oslo den 3. mai 2022. (Foto: Nico Biørn-Lian)
|
Publisert:
27. mai 2022

Vis bredden i oppgaver, standardiser opptakskrav og se mer på personlige egenskaper. Det er grep som brannkonstabel Lill-Marit Overvik fremmet på seminaret «Mangfold i brann og redning» den 3. mai.

Som brannkonstabel i Trondheim er Overvik aktiv i Nettverk for kvinner i brann og redning. På seminaret, som ble avholdt av Samfunnsbedriftene Brann og redning, kom hun med flere konkrete råd for å øke kvinneandelen.
For det er klart at tjenesten har en utfordring. - Hvis vi fortsetter i dette tempoet, så tar det 60 år før vi har et brannvesen med 20 prosent kvinner, sa Overvik.
På seminaret var det bred enighet om at behovet for både kompetanse og legitimitet gjør at man må øke mangfoldet i tjenesten.
Med erfaring som vernepleier, hadde Overvik selv erfart hvor nyttig det er å ha en annen kompetanse i møte med folk som er utsatt for brann og ulykker. Da kan man ha større forståelse og «snakke samme språk».

Hva sier kvinnene?

Gjennom samtalene mellom de ulike medlemmene, hadde nettverket kommet opp med en rekke idéer til hvordan brann og redning kan øke andelen kvinner. Dette er ting som det enkelte brann- og redningsvesen kan gjøre alene, eller i samarbeide med andre.
 • Det kan organiseres egne «kvinnedager», der man kan få info, prøve utstyr og løse oppgaver.
 • Man kan vise frem flere kvinner i brann og redning. Forbilder spiller en viktig rolle.
 • Inntakstestene til Fagskolen bør være klare og forutsigbare, slik at alle kan vite på forhånd om de klarer dem eller ikke.
 • Opptakstester bør standardiseres i ulike brann- og redningsvesen. Nå går de i menns favør. Hvorfor skal testene være så ulike når oppgavene er veldig like?
 • Personlige egenskaper bør spille stor rolle. Evnen til å samarbeide er svært viktig i tjenesten.
 • Man bør utvide synet på kompetanse. «Fagbrevkompetansen» er viktig, men ikke nødvendigvis viktigere enn fag som pedagogikk, helsefag og ledelse.
 • Man bør fronte brann og redning helt ned i ungdomsskolen, presentere yrket så tidlig som mulig. Da kan kvinner sette seg mål som de jobber mot langsiktig, slik mennene gjør.
 • Samfunnet bør bevisstgjøres ved å vise bredden i arbeidsoppgaver innen brann og redning. Det vil gjøre tjenesten mer attraktiv for mange kvinner.
 • Begrepet «brannmann» bør fases ut. Yrkestittel bør ikke kretse rundt kjønn.

Like viktig å beholde

Overvik gjorde det også klart at det er like viktig å beholde, som å rekruttere kvinner i tjenesten. Flere tiltak kan bidra til dette:
 • Det bør tilrettelegges for naturgitte ulikheter ved å ta hensyn til svangerskap, amming, garderober, ulik bekledning og så videre.
 • Man må unngå å sette kvinner i «omsorgsbåsen». Det virker ekskluderende. Og menn kan være like gode på omsorg.
 • Man bør jobbe med en holdningsendring og skape endringskultur. Ledelsen bør omfavne forskjeller. «Vognhallkulturen» bør være slik at kvinner kan føle seg hjemme.
 • Man bør satse på lederutvikling for kvinner.
 • Man bør utvikle mentorordninger.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern