Søk

– Slik kan vi få mer nett - raskere

Portrett av Terje Aasland.
Det holder ikke å øke kraftproduksjonen, vi må også ha mer nett. Og det må skje raskt. I et brev til olje- og energiminister Terje Aasland, peker Samfunnsbedriftene Energi på konkrete tiltak. Foto: Bernt Sønvisen/Ap
|
Publisert:
17. februar 2023

Samfunnsbedriftene Energi har i et brev til olje- og energiminister Terje Aasland foreslått tiltak som må på plass for å nå Energikommisjonens mål om mer kraft og mer nett innen 2030.

I sin rapport har Energikommisjonen tatt for seg behovet for å forskuttere utbyggingen av nett, slik Samfunnsbedriftene Energi har påpekt flere ganger tidligere. Dette er avgjørende for å få fremdrift. Kortere ledetid for prosjektene er viktig, men kun en del av løsningen. Nettselskapene må i tillegg gis muligheter og motivasjon til å bidra.
– Det er vanskelig å se for seg at man vil lykkes i å forsere nettutbyggingen dersom man ikke gjør endringer i nettreguleringsregimet, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.
Olje- og energiminister Terje Aasland har varslet at det snart vil komme en handlingsplan for nett. Samfunnsbedriftene Energi har i den forbindelse sendt inn konkrete anbefalinger til statsråden. Dette er tiltak som regjeringen anmodes om å sette i gang umiddelbart dersom de har forventninger om å nå Energikommisjonens målsettinger innen 2030. Vi foreslår:
  • Tilknytningsavgift:
    • Forskuttering av nettutbygging gir økte kostnader og lav effektivitet på kort sikt, selv om det kan være samfunnsøkonomisk fornuftig. Det gir i tillegg utfordringer når det gjelder hvem som skal betale for utbyggingen. Nye kunder og eventuelle oppgraderte tilkoblinger vil være fritatt for anleggsbidrag dersom nettet allerede er bygget eller forsterket.
    • Det bør derfor vurderes å gjeninnføre en form for tilknytningsavgift for slike tilfeller. Denne løsningen kan virke parallelt med dagens ordning med anleggsbidrag.
  • Endring i inntektsrammen:
    • Rendyrket sammenligning med selskap som har andre utfordringer enn en selv kan gi urimelige resultater. Dette forsterkes ytterligere ved større forskjeller i utfordringene. Forskuttering av nettutbygging er et slikt eksempel.
    • Mindre vektlegging av normkostnadene vil gi en riktigere inntektsramme for selskapene som forskutterer bygging, og oppleves som mer rettferdig. I dag blir inntektsrammen gitt med 70 prosent vekt på normkostnaden. Hvis dette ble snudd til 30 prosent på norm og 70 prosent på egne kostnader, ville selskapene i mye større grad få dekket egne kostnader.
Samfunnsbedriftene Energi mener dette bør være en del av den varslede handlingsplanen for nett og et av grepene fra Energikommisjonen som kan følges opp med en gang.
– Statsråden varslet under fremleggelsen av Energikommisjonens utredning at enkelte av kommisjonens forslag kunne bli i iverksatt før den helhetlige behandlingen av kommisjonens arbeid. Vi mener forskuttering av nett må være en slik sak. Vårt forslag vil garantert utløse at vi får mer nett på plass raskere, sier Wickholm.
– Vi oppfordrer Olje- og energidepartementet til umiddelbart å starte endringsarbeidet i samarbeid med NVE/Reguleringsmyndigheten for energi, avslutter Wickholm.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern