Søk

Prosjektfinansiering

Spennende muligheter for avfallsbransjen

Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
1. juli 2024

To prosjektutlysninger gir muligheter for kommunal avfallsbransje. Søk støtte til sirkulære prosjekter fra Innovasjon Norge og reduksjon av matavfall fra EU.

Vil ha flere søknader til sirkulære prosjekter

Innovasjon Norge vil ha flere søknader om sirkulærøkonomiprosjekter. Nå inviteres norske bedrifter for første gang til å levere skisser til slike prosjekter – før en formell søknad sendes.
Målet er at prosjektene skal bidra til et mer sirkulært norsk næringsliv. Norge og verden trenger at økonomien blir mer sirkulær enn i dag. Det gamle «bruk og kast samfunnet» skal erstattes med et gjenbrukssamfunn. Det er bra både for miljøet og klimaet.
For å få fart på denne omstillingen inviteres norske bedrifter nå for første gang til å levere skisser til sirkulærøkonomiprosjekter. Disse skissene vil senere kunne utgjøre grunnlaget for en formell søknad om støtte for å gjennomføre prosjektet.

Hvem kan få støtte?

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter og offentlige aktører kan være prosjektdeltaker på enkelte ordninger
Samfunnsbedriftene oppfordrer medlemmene til å undersøke om de kan være med i ulike prosjekter.

Hva slags prosjekter støttes?

Prosjekter med sirkulære løsninger, enten i samme verdikjede eller på tvers av sektorer. Felles er målet om bedre utnyttelse av ressurser, økt anvendelse av resirkulerte eller oppsirkulerte råmaterialer, mindre forbruk av naturressurser og jomfruelige materialer, reduserte klimagassutslipp, mindre avfall og lavere energibruk.

EU-utlysning med muligheter for kommunale avfallsbedrifter

Som en del av EUs "Farm to fork"-strategi utlyses det nå midler til prosjekter som kan bidra til å redusere matsvinn fra konsument-leddet. Utlysningen retter seg mot aktiviteter som flere kommunale avfallsbedrifter allerede holder på med og dette kan være en mulighet til å videreutvikle det arbeidet.

Hvem kan få støtte?

Utlysningen er under EUs SMP-program og norske aktører har da tilgang på lik linje som medlemslandene. Utlysningen er åpen for både offentlige, private og ideelle aktører og åpner for enkeltaktører så vel som samarbeidsprosjekter som knytter sammen flere prosjektpartnere. På nettsidene til utlysningen kan man og finne aktører som leter etter prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Aktiviteter som støttes er blant annet tiltak for adferdsendringer, opplysningstiltak, holdningskampanjer, retningslinjer og veiledning til innbyggere, overvåkning og måling av matsvinn eller utvikling av nye forretningsmodeller. Utlysningen støtter kun tiltak rettet mot avfallsreduksjon, ikke avfallsbehandling og utnyttelse av avfall.

Les mer om

Lenker til mer informasjon

Innovasjon Norge utlysning
Skisseutlysning for "Samarbeidsprosjekter for utvikling av sirkulære verdikjeder 2024"
EU SMP-utlysning for matavfall-prosjekter
Søknadsportal
Full utlysning (PDF)
Om SMP-programmet
EUs Farm to fork-strategi

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern