Søk

Statsbudsjett 2023:

Statsbudsjettets hovedpunkter for kommunale avfallsaktører

Bilde av Svein Kamfjord.
Svein Kamfjord er direktør for Samfunnsbedriftene Energi og ressurs. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
6. oktober 2022

Et nytt klimastyringssystem, en utredning av brukthandelloven og nye forbrenningssatser. Det er blant forslagene til statsbudsjettet for 2023. Her er en oppsummering av de viktigste punktene.

- Noe helt nytt i årets statsbudsjett, er regjeringens klimastatus og klimaplan, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs om forslaget som regjeringen la frem 6. oktober.
Kjernen i det nye styringssystemet er klimabudsjett, samt en klimastatus og klimaplan. Denne skal oppdateres årlig, og dekker rapportering etter klimaloven (fordelt på departement) og oppsummerer regjeringens klimapolitikk.
- Her påpekes også behovet for å utvikle bedre statistikkgrunnlag, noe som er helt på linje med Samfunnsbedriftenes egen satsing innenfor området, sier Kamfjord.

Nye satser for avfallsforbrenning

Satsen for avfallsforbrenning ikke-kvotepliktig sektor økes med 192 kroner per tonn. Satsen for avfallsforbrenning som er kvotepliktig reduseres med 95 kroner per tonn.
Videre gis det fritak for avgift ved forbrenning av farlig avfall og/eller forbrenning av avfall dersom CO2 fanges og lagres.
- Hvis forordningen ikke er endret innen utløpet av 2022, foreslås det at avgiften økes med 21 prosent til 238 kroner per tonn CO2.
Ellers fremhever Kamfjord:
  • Co2-fangst og lagring: Det vil gis 3,6 mrd i støtte til utvikling av ‘Langskip’ i 2023, inkl. Klemetsrud i Oslo.
  • Sirkulær ressurssentral for ombruk av byggematerialer fortsetter å utvikles for å øke ombruk i byggenæringen.
  • Innovasjon Norge står på stedet hvil i tildeling, og virkemidlene kan fremdeles ikke brukes til offentlig, grønn industri.
  • Regjeringen ønsker også å utrede brukthandelloven. Det lover godt for økt ombruk.
  • Nøytral tredjepart i form av EE-registeret videreføres.

Biogass og Klimasats

Bionova blir etablert i 2023 for å bidra til småskala biogassproduksjon i landbruket. Det legges til Innovasjon Norge, og omfatter den tidligere Bioøkonomiordningen og Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling. Budsjettet blir på 249,5 millioner i 2023.
Vi ser også at tilskuddsordningen Klimasats avvikles. Regjeringen begrunner dette med: «på grunn av mindre budsjettmessig handlingsrom har regjeringa ikkje funne rom for å føre vidare Klimasatsordninga ytterlegare eit år».
- Ordningen mottok 250 millioner kroner i bevilgninger i 2022. Her har flere medlemmer tidligere fått støtte. Det er skuffende at en av de få finnsieringsordningene nå blir borte for medlemmene, sier Kamfjord.

Må unngå «regeletterslep»

Miljødirektoratet får en økt bevilgning på 15 millioner kroner for å bidra til at Norge raskere kan etterleve relevante deler av klimaregelverket og regelverket om bærekraftige produkter.
- Dette har vi etterspurt ved flere anledninger. Men vi mener beløpet fortsatt er beskjedent, gitt behovet vi opplever, sier Kamfjord.
- Høringene i de ulike stortingskomiteene kommer nå fortløpende utover i oktober. Og en mindretallsregjering finne flertall for sitt budsjettforslag i Stortinget. Derfor er disse høringene viktige.
- Vi i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vil delta på alle relevante høringer.
Endelig budsjett vil foreligge etter både høringer og forhandlinger.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern