Søk

Eierstyringsundersøkelsen 2024:

Stort behov for opplæring i eierstyring

Figur fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
|
Publisert:
6. mai 2024

Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. – Det er et stort potensial for bedre samhandling mellom bedriften og eierne, sier Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.

For første gang har Samfunnsbedriftene gjennomført en undersøkelse om eierstyring blant sine medlemmer. I den er det bare 27 prosent av bedriftene som bekrefter at de har gjennomført opplæring i eierstyring.
– Det er en lav andel når vi vet at slik opplæring gir mye bedre samhandling mellom bedrifter og kommunene som eier dem, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.
Hun holder en rekke kurs i eierstyring, og får mange positive tilbakemeldinger. Det gjenspeiles i undersøkelsen, der 80 prosent av de som har gjennomført opplæring i eierstyring, svarer at det er nyttig.
Samtidig svarer godt under halvparten at tilstrekkelig mange får opplæring, noe som antyder at det er et svært stort potensial for kursing i eierstyring.
Figur fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Figur fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.

Store verdier

– Alle er tjent med best mulig eierstyring. Våre 600 medlemmer alene forvalter over 50 milliarder kroner på vegne av sine eierkommuner. Kommunalt eide selskaper har med andre ord ansvar for å levere tjenester for hundretalls milliarder kroner. Da bør kommunene ha stor egeninteresse i at selskapene fungerer best mulig, sier Sommerset.
Les også: Hva kjennetegner god eierstyring
Hun sier at god eierstyring handler om et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen. Det er eieren som må være tydelig på hva den ønsker å oppnå med selskapet. Disse tre organene må ha samme forståelse av hvilken retning virksomheten skal ta og hvilke forventninger partene har til måloppnåelse.
– God eierstyring sørger for at eierne oppnår målet med opprettelsen av bedriften, god forvaltning av bedriftens ressurser, og god kontroll på risiko. Vi ser at det kan være veldig smart å utarbeide en eierstrategi som legger tydelige føringer på hva eierne vil med sine bedrifter, sier Sommerset.

Lite krav, mye sammenblanding

Eierstyringsundersøkelsen viser at det er mange forbedringsområder. Under halvparten svarer at eierne stiller målbare krav til selskapet, og bare halvparten har utarbeidet en instruks for valgkomiteen.
Les også: Eierstyring er ikke komplisert
– Og der ligger det en stor utfordring i habilitet og rolleforståelse. Blant annet sitter det kommunestyrerepresentanter i halvparten av styrene, mens ordføreren også dukker opp i hvert tiende styre. Da blir det vanskelig å vite hvilken hatt man har på, sier Sommerset.
Figur fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
For lite opplæring i eierstyring og selskapsledelse kan ha store konsekvenser.
– Det er foruroligende mange som trekker fram økonomiske konsekvenser for bedriften, avgjørelser som blir tatt på feil grunnlag, forsinkelser i utvikling av bedriften, for mye detaljstyring og regelrett misnøye, konflikter og støy i media. Mangel på eierstyring gir bedriftene mange flere problemer enn de burde hatt, sier Sommerset.
Hun understreker at god eierstyring vil gi god demokratisk kontroll med selskapene.
– Altfor mange tar grep for å sikre demokratisk kontroll, som i stedet fører til rollesammenblanding og uklare ansvarsforhold. Undersøkelsen viser at uklar rolleforståelse er den klart største negative konsekvensen av dårlig opplæring, sier Sommerset.

Vil vite mer

Selv om Samfunnsbedriftenes eierstyringsundersøkelse viser at det er store utfordringer, er det ikke helt mørkt.
– Heldigvis mener 2 av 3 at eierstyringen av bedriften er god, mens like mange mener at håndtering av habilitet og roller er god. Men vi hadde helst sett at også dette var mye høyere, med tanke på hvilke enorme ressurser som forvaltes av bedriftene, sier Sommerset.
Figur fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Fra Eierstyringsundersøkelsen 2024.
Hun sier at det blir stadig flere som får øynene opp for hvor viktig det er med god eierstyring.
– I Kontrollutvalgsundersøkelsen som NKRF gjennomfører, går det fram at 34 prosent vil prioritere eierstyring som kontrollområde. Samtidig er eierstyring blant de tre viktigste områdene kontrollutvalgene selv vil lære mer om.
– I tillegg etterspør flere av medlemmene våre, og deres eiere, kurs i eierstyring. Det er god timing, siden det nå er mange nyvalgte kommunestyrerepresentanter som ikke bare er blitt politikere, men også bedriftseiere. Vi er derfor opptatt av at eierstyring skal få en mye tydeligere plass i Folkevalgtopplæringen som KS tilbyr, og er glade for at KS sier de skal ha økt fokus på dette temaet fremover, sier Sommerset.

Les mer om

Fakta

Samfunnsbedriftenes undersøkelse om eierstyring ble gjennomført 12. – 28. februar.
Det kom inn 289 svar, noe som gir en svarprosent på 32.
Blant respondentene var det 74% daglige ledere, 23% styreledere og 2,8% andre.
Hovedfunnet er at det er for lite opplæring i eierstyring i kommunale selskaper, og at slik opplæring oppfattes som svært nyttig av de som gjennomfører den.
Agnete B. Sommerset
Bilde av Agnete B. Sommerset. Foto: Jill Johannessen
Juridisk direktør
992 47 988
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern