Søk

Støtter flere av SVs skatteforslag

Foss ved vannkraftverk.
Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
7. november 2022

Flere av forslagene i SVs alternative budsjettforslag, er i tråd med hva Samfunnsbedriftene Energi mener må til for å sikre nye investeringer i fornybar kraftproduksjon. Samtidig må vi passe på mulige fremtidige skatteskjerpelser.

Samfunnsbedriftene Energi er kritiske til den tøffe beskatningen av fornybarbransjen som regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2023. Vi støtter derfor opp om flere av punktene i SVs alternative budsjettforslag, som vil sikre nye investeringer i fornybar kraftproduksjon.
– Det er viktig at en samlet beskatning av fornybar kraft går ned. Da er det et skritt å reversere mest mulig av foreslått økning i grunnrenteskatten, sier Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Gjennomsnittspris, ikke timespris

Som vi også har påpekt tidligere, må et høyprisbidrag beregnes på basis av en gjennomsnittspris og ikke basert på timespriser, hvis man da skal ha en slik toppskatt. I tillegg er det viktig at man tydelig avgrenser perioden som dette bidraget, eller toppskatten, skal gjelde.
– Når det er sagt, så er høyprisbidraget virkelig en «storeulv» i regjeringens skatteforslag. Det er satt for høyt med 23 prosent, utjevner ikke, og tar kun inntektstoppene. Samtidig bryter det ned tilliten til det norske skattesystemet. Forslaget bør droppes inntil det er utredet hvilke konsekvenser en slik toppskatt vil få for utbygging av ny produksjon, sier Bjelland.

Må følge med fremover

Det har blitt sådd tvil om en endring i grunnrenteskatten med tilbakevirkende kraft, kan være i strid med grunnloven.
– Samfunnsbedriftene Energi er helt enige med SV i at vi ikke kan leve med uklarheter om en skatteendring er grunnlovsstridig, og støtter derfor at man ikke kan ha en tilbakevirkende kraft på økningen i grunnrenteskatten, sier Bjelland.
Når det gjelder selve innbetalingen av grunnrenteskatten fra etterskuddsvis årlig, til kvartalsvis innbetaling, så har dette først og fremst en likviditetsmessig effekt, som de fleste trolig vil håndtere greit.
– Vi merker oss samtidig at SV også vil se nærmere på den totale beskatningen av kraftbransjen fremover, og varsler at de ønsker en utredning av kraftskatter generelt.
Knapphet på tid har gjort at de ikke vil trekke dette inn i årets budsjett, men det mer enn antydes at en ytterligere skjerping av kraftsektoren vil komme senere, for eksempel gjennom en overskuddsskatt fra kraftselskapene.
– Dette er selvsagt noe vi vil følge tett, da vi i lengre tid har etterlyst en energinøytral skatt. En skjerpet beskatning av fornybar energi, er noe vi mener ikke vil bidra positivt inn i det grønne skiftet og fører oss enda lengre fra det som må være målet for norsk klimapolitikk.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern