Søk

Klimautvalget 2050

Støtter forslaget om nasjonal energiplan

|
Publisert:
30. oktober 2023

Samfunnsbedriftene Energi er godt fornøyd med at Klimautvalget 2050 har tatt inn vårt forslag om å etablere en nasjonal energiplan for å nå målet om å kutte utslippene med 90-95 prosent innen 2050.

I innspillene til Energikommisjonen, foreslo Samfunnsbedriftene Energi at Norge må ha en plan for å sikre nok kraft til å møte samfunnets behov. ​Vi foreslo derfor en nasjonal energiplan, på linje med nasjonal transportplan. ​ Det vil si en helhetlig energiplan for Norge, som sikrer en balanse mellom etterspørsel og tilbud. ​
- Vi er veldig fornøyde med at Klimautvalget i likhet med Samfunnsbedriftene Energi, peker på behovet for en nasjonal energiplan. Vi tror en nasjonal energiplan vil vise enda tydeligere hvordan energi- og klimapolitikken henger sammen, og at dette vil ansvarliggjøre politikerne på en helhetlig måte, sier direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Truls Wickholm.
En slik plan må jevnlig fremmes til Stortinget der gap mellom forventninger og/eller utvikling blir foreslått kompensert i realistiske handlingsplaner som lar ​seg gjennomføre innen et rimelig tidsperspektiv.​

Rapport overlevert

Dette mener også Klimautvalget 2050, som å har levert sin rapport til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, vil være viktig.
Utvalget skriver i rapporten at Norge etablerer et styrket styringssystem for klimaomstilling som bidrar til at målene blir nådd. Videre sier de at alle sentrale styrings- og politikkdokumenter som de årlige budsjettdokumentene, Nasjonal transportplan og Perspektivmeldingen skal ta utgangspunkt i klimamålene. I likhet med Samfunnsbedriftene Energi anbefaler utvalget at det legges frem helhetlige klima- og energiplaner for Stortinget hvert annet år, og at det søkes brede og ambisiøse klimaforlik.

Trenger mer fornybar kraft og nett

- Samfunnsbedriftene Energi er også veldig fornøyd med at utvalget sier at vi må ha sterke virkemidler for å øke produksjonen av fornybar energi slik at den kan erstatte fossile energibærere. Dette betyr at vi må ha sterkere insentiver for å bygge både mer kraft, men også mer nett raskere enn det vi gjør i dag hvis vi skal lykkes med klimaomstillingen, sier Wickholm.
Vi vil nå se nærmere på forslagene i rapporten og komme tilbake med ytterligere kommentarer. Helt åpenbart er det imidlertid at fornybar kraftproduksjon og et sterkt kraftnett, vil være en faktor i arbeidet for å nå klimamålene mot 2050.
Her finner du klimautvalgets rapport Omstilling til lavutslipp.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern