Søk

Uavhengig aggregering:

Strømkunder kan bli mer fleksible med "aggregatorer"

Aggregater med blå himmel i bakgrunnen.
De nordiske energiregulatorene (NordREG) anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering. Foto: Biel Morro/Unsplash
Publisert:
4. mars 2020

For å tilfredsstille kravene i EUs «ren energipakke» vil norske myndigheter åpne for at strømkundene kan tilby forbruksfleksibilitet til kraftsystemet. Dette kan bidra til lavere strømregninger for folk flest.

Ved å samle strømforbruket hos mindre forbrukere, som for eksempel husholdninger og små bedrifter, kan såkalte aggregatorer hjelpe til med å flytte etterspørselen vekk fra høylastperioder. På den måten reduseres kundenes kostnader.
EUs «ren energipakke» stiller krav til de tre andre nordiske landene som er en del av det nordiske kraftmarkedet og EU om å utvikle metoder for å gi uavhengige aggregatorer adgang til kraftmarkedene.
Reguleringsmyndigheten for energi mener det er hensiktsmessig at Norge deltar i utviklingen av et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for slik uavhengig aggregering. 
-Her skal vi følge utviklingen for å sikre at interessene til våre energibedrifter blir ivaretatt, sier direktør for KS Bedrift Energi, Cecilie Bjelland.

Lettere å bli fleksibel

Aggregatorer kan spille en viktig rolle i et kraftsystem som er i endring ved å gjøre det lettere for sluttbrukere å tilby forbruksfleksibilitet til kraftsystemet.
Konkret betyr dette at strømkunder som ønsker det kan inngå avtale med aggregatorer om å flytte noe av sitt forbruk til andre tidsperioder, avhengig av kraftsystemets løpende behov for fleksibilitet.
I praksis vil dette si at strømkundene kan tilby fleksibilitet til kraftsystemet mot en kompensasjon. Dette verktøyet kan kombineres med andre muligheter som etter hvert åpner seg på forbrukersiden som energilagring (for eksempel batterier) og småskala kraftproduksjon (for eksempel solpanel).
Forbruksfleksibilitet gjennom aggregering kan gi systemansvarlig et nytt verktøy for å balansere kraftsystemet, og kan således potensielt bidra til at det kan integreres mer variabel fornybar kraftproduksjon i Norden.
Dette kan også potensielt bidra til at nettselskapene kan håndtere knapphetssituasjoner i strømnettet, og således bidra til bedre utnyttelse av det eksisterende strømnettet.

Norden bør samkjøre

Det er flere regulatoriske utfordringer som må løses for at aggregering av forbruksfleksibilitet kan utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte. De nordiske energiregulatorene - NordREG - mener det er hensiktsmessig at utviklingen av det regulatoriske rammeverket skjer på en koordinert måte i Norden.
NordREG anbefaler at de nordiske energidepartementene utvikler et overordnet fellesnordisk veikart for nærmere analyser av potensialet og utfordringer ved uavhengig aggregering. Videre foreslår NordREG at departementene utpeker relevante myndigheter og aktører som skal utføre dette arbeidet.
KS Bedrift Energi skal holde sine medlemmer oppdatert om videre utviklingen i saken.

Les mer om

Hva er en aggregator?

På grunn av krav til minimum budstørrelse for å delta i for eksempel regulerkraftmarkedet, kan det være vanskelig for mindre aktører å delta i visse markeder. En løsning på dette er selskap som representerer flere husholdninger og/eller virksomheter, og sammenstiller deres tilbud av fleksibilitet og tilbyr den videre i markedene. Et slikt selskap kalles gjerne en aggregator.
Med begrepet «uavhengig aggregator» menes en aggregator som tilbyr sine tjenester til en strømkunde uten å inngå en avtale med kundens eksisterende kraftleverandør. Som en illustrasjon kan for eksempel en kraftleverandør opptre som uavhengig aggregator for strømkunder som har en annen kraftleverandør for strømleveranser.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern