Søk

Samfunnsbedriftenes høringssvar til NOU 2020:15

Styrk arbeidsplassene i kampen mot fraflytting!

Brannkonstabel som bruker skjerm bak på en brannbil.
Flere interessante arbeidsplasser som krever høy kompetanse vil gjøre det enda mer attraktivt å bo i distriktene, mener Samfunnsbedriftene. Illustrasjonsbilde. Foto: Erik Kirkman
Publisert:
6. april 2021

- Vi mener det aller viktigste er å utnytte synergier og videreutvikle de eksisterende kompetansearbeidsplassene. I tillegg er det viktig å bygge opp og styrke regionsentra, sier Samfunnsbedriftene-sjef Øivind Brevik.

Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til NOUen «Det handler om Norge — Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene». I arbeidet med å hindre fraflytting, ønsker vi søkelys på kompetansearbeidsplasser i distriktene.
Demografiutvalget (se faktaboks) mener at de aktuelle utfordringene knyttet til dagens demografi er knyttet til tre forhold: befolkningsnedgang, aldring og spredt bosetning.
Utvalget mener den mest akutte utfordringen handler om tilgang til grunnleggende tjenester og hvilken kvalitet de har. Dette henger tett sammen med hvordan man kan få flere unge mennesker til å bosette seg i distriktene.
Videre peker utvalget på at en aldrende befolkning i kombinasjon med utflytting blant unge skaper en skjevhet i den demografiske sammensetningen.

Mangel på interessante og relevante arbeidsplasser

- I Samfunnsbedriftene mener vi at årsaken til utflytting i stor grad har sin bakgrunn i nedbygging og mangel på interessante og relevante arbeidsplasser, sier administrerende direktør Øivind Brevik.
- Da vil det være særlig viktig å ivareta eksisterende arbeidsplasser og bruke disse som en base for utvikling av nye. Våre medlemsbedrifter innen energi og bredbånd, avfall, vann og avløp med flere er aktører som kan spille en sentral rolle for å hindre utflytting og tiltrekke seg ny arbeidskraft, legger han til.
Det forutsetter også andre virkemidler enn de som utvalget tar opp.

Bygg opp og styrk regionsentra

- Vi er overrasket over mange av utvalgets forslag som vi finner lite treffsikre og kraftløse i forhold til utfordringsbildet. Vi er også forundret over det manglende fokuset på kompetanse og utvikling av arbeidsplasser. Tiltak for førerkort, SFO, sanering og utleie er sikkert utmerket til sitt formål, men de bidrar ikke i nevneverdig grad til flere kompetansearbeidsplasser, fortsetter Brevik.
- Flytting av statlige arbeidsplasser kan avhjelpe noe, men er et kontroversielt virkemiddel som i det store også har begrenset virkning. Vi mener det aller viktigste er å utnytte synergier og videreutvikle de eksisterende kompetansearbeidsplassene. I tillegg er det viktig å bygge opp og styrke regionsentra, påpeker han.

Hva trenger næringslivet i distriktene for å vokse?

Samfunnsbedriftene har også levert høringssvar til NOU 2020:12 «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn». Der foreslås det å gjennomføre en ny nasjonal flyttemotivundersøkelse for å kartlegge hvilke forhold som er avgjørende for unges bostedspreferanser. Samfunnsbedriftene mener det kan være hensiktsmessig. Undersøkelsen bør også gi svar på hva som vil gjøre distriktene mer attraktive.
- Vårt umiddelbare svar på distriktenes attraktivitet er flere interessante og høykompetente arbeidsplasser. I stedet for å undersøke unges motiver for å flytte fra bygda, og hva som skal til for å få unge voksne hjem, kan det være vel så nyttig å vite hva næringslivet i distriktene trenger for å vokse og hva som skal til for å stimulere nye næringer basert på Norges fortrinn i ren energi, naturressurser og havnæringer for å nevne noe, fortsetter Brevik.

Likeverdige tjenester over hele landet

Prinsippet om likeverdige og gode offentlige tjenester står sterkt i Norge. Men det er en utfordring at det ikke alltid oppleves slik. For eksempel har ikke alle i dag likeverdige tilbud om digital infrastruktur.
- Gjennom det siste året har vi tydelig sett forskjellene mellom de som har tilgang på godt utbygd høyhastighets internett og de som ikke har det. Teknologi endrer hvordan vi jobber. Vi støtter større fleksibilitet i valg av kontorsted, og mener staten bør gå foran i å legge til rette for dette for sine ansatte.
- I den forbindelse ser vi positivt på at Nærings- og fiskeridepartementet nylig utlyste to stillinger der man kan jobbe fra hvor som helst i Norge, avslutter Brevik.

Les mer om

Demografiutvalget

I oktober 2019 nedsatte regjeringen et utvalg som fikk skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, samt komme med forslag til mulige løsninger.
Demografiutvalget ble ledet av professor emeritus og tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H).
Den 4. desember 2020 leverte utvalget sin rapport NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet.Utvalget foreslår blant annet å gjøre forsøk med å la 16-åringer få kjøre bil. Og utvalgslederen uttalte da at forslagene kan hindre at Distrikts-Norge blir «et gamlehjem i naturskjønne omgivelser».
– Målet for distriktene framover bør ikke være vekst i seg selv, men å skape gode samfunn, sa professor Victor D. Norman i forbindelse med overrekkelsen.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern