Søk

Vil endre rammedirektivet for avfall

Færre tekstiler og mindre mat skal kastes

Bilde av brukte klær i en haug.
Tekstilnæringen er den fjerde mest ressursintensive næringen, og blir adressert i forslaget til revidert rammedirektiv.
|
Publisert:
6. juli 2023

EU-kommisjonen vil endre på rammedirektivet for avfall for å få ned avfallsmengdene og svekke koblingen mellom økonomisk vekst og tekstilavfall og matsvinn.

Den 5. juli la EU-kommisjonen frem forslag til revidert rammedirektiv for avfall. EUs utøvende organ peker på at rammedirektivet bare delvis har lykkes med å redusere avfallsmengdene og frakoble avfallsmengder fra økonomisk vekst.
Endringene i direktivet tar for seg to områder med ekstra stor miljøpåvirkning: tekstiler og matsvinn.

Utvidet produsentansvar på tekstiler

Forslaget til revidert rammedirektiv legger opp til at alle EU-land implementerer et utvidet produsentansvar for tekstiler hvor produsentene (gjennom returselskap) får det finansielle ansvaret for innsamling, gjenbruk og materialgjenvinning, og sluttbehandling av alle brukte- og avfallstekstiler, tekstilrelaterte produkter og sko.
EU-kommisjonen legger opp til at tekstilene skal samles inn separat i en strøm, og så sorteres til gjenbruk (første prioritet), forberedelse til gjenbruk (andre prioritet) og så til materialgjenvinning (tredje prioritet).
EU-kommisjonen erkjenner at det i dag mangler kapasitet på både sortering og materialgjenvinning i Europa, og oppfordrer medlemslandene til å støtte etableringen av slike næringer innenfor rammene av statsstøtteregelverket.
I det foreslåtte produsentansvaret skal produsentene også finansiere plukkanalyser, FoU på sortering- og gjenvinningsteknologi, samt rapportere på separat innsamling, gjenbruk og annen behandling.
Det reviderte rammedirektivet er tydelig på at produsentene, kommuner og sosiale foretak skal samarbeide om innsamling og sortering av tekstiler.
Forslaget til rammedirektiv inneholder ingen konkrete målkrav på gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler.

Målkrav for å redusere matsvinn

Matsvinn er verdens mest ressursintensive næring. Gjennom det foreslåtte reviderte rammedirektivet ønsker EU-kommisjonen å redusere miljø- og klimapåvirkningen av matsvinn, samt øke matsikkerhet.
EU-kommisjonen viser til EUs Citizens Food Waste Panel for virkemidler til å redusere matsvinn.
De foreslår følgende målkrav for å redusere matsvinn innen 2030 (med referanseår 2020):
  • 10 prosent reduksjon fra prosess- og produksjon
  • 30 prosent reduksjon fra handel, restaurant og servering samt husholdninger
Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har tatt en første kikk på direktivet. Vi vil nå ta en grundig gjennomgang av forslaget, og følge det opp gjennom arbeid i våre EU-organisasjoner, og opp mot norske myndigheter.
Følg lenkene under for mer informasjon:
Forslag til revidert rammedirektiv for avfall
European Citizens' Food Waste Panel

Les mer om

Veien videre

EU-kommisjonens forslag til rammedirektiv for avfall skal nå behandles av EU-parlamentet og rådet før det eventuelt blir vedtatt og gjort gjeldende.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern