Søk

Vil samle anbudsprosesser for arbeidsmarkedstiltak:

Trenger et mer sentralisert og profesjonalisert NAV

Kontor med NAV-logo.
Foto: Ssu/Creative Commons
|
Publisert:
22. april 2024

– Den desentraliserte innkjøpsordningen for arbeidsmarkedstiltak virker tilfeldig, uoversiktlig, og fører til nedbygging av viktige kompetansemiljøer i distriktene.

Det sier Rune Kvarme som er fagsjef for arbeidsinkludering i Samfunnsbedriftene.
Han har sendt et brev til Stortingets arbeids- og sosialkomité, der han roper et varsku om utarmede kompetansemiljøer innen arbeidsinkludering mange steder i landet.
– Det kan virke som et paradoks, men vi ber NAV om å sentralisere sin fordeling av tiltaksplasser og håndtering av anbudsprosesser. Det gjør vi for å sikre at vi fortsatt har fagmiljøer for arbeidsinkludering i distriktene, der utfordringene med utenforskap kanskje er størst, sier Kvarme.

Bekymringsfullt

De siste årene har NAV i stort omfang anskaffet arbeidsmarkedstiltak ved hjelp av offentlige anbud. Flere regjeringer og NAV selv har presentert dette som en vellykket modernisering. Ordningen har spart tid og penger, og det har økt antallet som har fått jobb. På overflaten minner det virkelig om en suksesshistorie.
– Det store spørsmålet er om utviklingen har skapt innovasjon, solide kompetansemiljøer og bidratt til trygge og gode arbeidsplasser for idealistene som jobber med arbeidsinkludering. Svaret er dessverre ikke et rungende ja, sier Kvarme.
Det er NAVs fylkeskontorer som selv legger arbeidsmarkedstiltakene ut på anbud, før de deretter selv vurderer tilbud og tildeler kontrakter.
– Innkjøpsmakten er dessverre konsentrert rundt et fåtall personer, og er ikke underlagt ekstern kontroll. Dette er i seg selv bekymringsfullt.

Store aktører, dårlige vilkår

Anbudskonkurransene domineres av stadig større leverandører og noen er internasjonale aktører.
– For å vinne kontraktene, presser de ned lønnskostnadene for fagpersoner som bare kan garanteres jobb i et begrenset antall år til kontrakten går ut, sier Kvarme.
Når disse ofte blir rekruttert fra selskapet som tidligere hadde kontrakten, mener han at det gir jevnlige muligheter til å presse lønnskostnader ytterligere nedover.
– Det finnes nemlig ikke uendelig med idealister som ønsker å jobbe med arbeidsinkludering.

Bygger ned miljøer

Kvarme mener at stadig mindre attraktive vilkår, i praksis betyr at man bygger ned fagmiljøene, og da spesielt i distriktene.
– Dette er dramatisk når det kanskje nettopp er i utkantkommunene det er størst behov for kompetansen. Det er ikke noe galt i å ønske seg mest mulig for pengene, men det bør ikke gå utover kvaliteten eller behovet for landsdekkende kompetanse på arbeidsinkludering.
Det er ikke helt mørkt. Kvarme understreker at NAV har etablert et sentralt fagmiljø for forhåndsgodkjenning av arbeidsmarkedsbedrifter, en oppgave de har overtatt fra fylkeskontorene.
– Det har sørget for at godkjenningen utføres profesjonelt og med fullstendig likebehandling. Ordningen høster lettelser og lovord i bransjen. Vi mener derfor at det eneste fornuftige vil være å gjøre det samme for anbudsprosessen.

Reserverte anbud

Rune Kvarme mener at man må reserveres egne anbudskonkurranser for kommunalt eide arbeidsinkluderingsbedrifter og ideelle organisasjoner.
– NAV har ansvar for mange målgrupper, og særlig de som står lengst fra arbeidslivet har behov for hjelp og bistand med flytende og sømløse overganger mellom flere tiltak. Dette er noe de store internasjonale selskapene ikke klarer å levere på.
Kvarme understreker at det offentlige har lov til å reservere anbud for ideelle aktører.
– Reserverte anbudskonkurranser vil være et godt redskap for å sikre fagkompetanse over hele landet, og bidra til at alle får tilpasset hjelp for å komme i arbeid – ikke bare de som bor i sentrale arbeidsmarkedsregioner.
Last ned brevet til Stortingets arbeids- og sosialkomité

Les mer om

Last ned

Brev til Stortingets arbeids- og sosialkomité
Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern