Søk

4 av 10 selskaper mangler kompetanse:

Trenger kompetanseløft i distriktene

Assisterende direktør Barbro Noss.
TRENGER LØFT: Flere studieplasser flere steder i landet, kompetansepåfyll ved siden av jobb, og mer samarbeid mellom kommuner. Det er blant tiltakene forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene mener regjeringen må se nærmere på. Foto: Johnny Goerend
|
Publisert:
22. juli 2022

En regjering som vil ta hele landet i bruk, må sørge for tilgang til relevant kompetanse for et økende antall selskaper som sliter i distriktene. Teknisk kompetanse er den største mangelvaren, og det er verst i nord, skriver Barbro Noss i denne kronikken.

Samfunnsbedriftene gjennomfører en årlig arbeidslivsundersøkelse blant kommunalt eide selskaper for å avdekke utfordringer rundt kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Der sier 40,1 prosent at de ikke har den kompetansen de trenger. Det er en økning på hele 12,2 prosentpoeng siden 2021.
I tillegg har selskapene store problemer med å skaffe seg riktig type arbeidskraft. Halvparten av selskapene sier at det er vanskelig å rekruttere, og nesten like mange opplever at det er vanskelig å øke kompetansen til dagens arbeidskraft.

Mangler teknisk kompetanse

Det er innen teknologi og teknikk at mangelen er størst, og hvor det også er vanskeligst å rekruttere. Verst står det til i de nordligste fylkene, hvor over halvparten av selskapene mangler kompetanse. 2 av 3 selskaper har problemer med å rekruttere riktig type arbeidskraft, og det er store utfordringer med å øke kompetansen til dagens arbeidskraft.
Les mer: Dramatisk kompetansemangel
Resultatene er i tråd med NAVs bedriftsundersøkelse som ble offentliggjort for få uker siden. Den dokumenterer også stor mangel på arbeidskraft og rekordmange som har utfordringer med rekruttering. Også her er det de nordligste fylkene som kommer dårligst ut.
I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at tiden med overkjøring av lokalsamfunn er over. De vil utvikle hele Norge og ha en aktiv næringspolitikk med økt eksport og industri basert på våre felles naturressurser. Da kommer ikke regjeringen unna å gjøre noe med det økende kompetanseproblemet i distriktene.
Vi trenger flere studieplasser på områder der selskapene mangler kompetanse ­– først og fremst yrkesfag og høyere teknisk utdannelse. Utdanningstilbudet må samtidig være desentralisert, slik at hele landet får tilgang til kompetansen. Fylkeskommunen, som har ansvar for videregående opplæring, bør ha langt mer kontakt med lokalt næringsliv, og tilpasse tilbudet etter hvilken kompetanse som trengs lokalt og regionalt.

Kombinere jobb og studier

Blant de viktigste tiltakene er å sikre kompetansepåfyll for de som allerede er i et arbeidsforhold. Det bør kunne kombineres med tilnærmet full jobb, og kan godt være nettbasert opplæring som er tilpasset bedriftenes behov. Med det arbeidsmarkedet vi står overfor, må bedriftene jobbe med å beholde og utvikle de arbeidstakerne de allerede har.
I tillegg til et løft i utdanningssektoren, finnes det også andre tiltak som kan hjelpe. Det kan for eksempel være å oppmuntre til flere interkommunale samarbeid, som vil gi større og sterkere fagmiljøer. Det vil gjøre det lettere å tiltrekke seg rett kompetanse i konkurranse med privat næringsliv og arbeidsplasser i sentrale strøk.
Et lokalsamfunn som skal beholde og tiltrekke seg både innbyggere og bedrifter, trenger gode og effektive kommunale tjenester innen alt fra avfall og strøm til kultur og helse. Når selskapene som leverer disse tjenestene sliter med å skaffe riktig kompetanse, er det grunn til å rope et varsku.

Les mer om

Barbro Noss
Bilde av forhandlingsdirektør Barbro Noss. Foto: Jill Johannessen
Assisterende direktør
402 36 492
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern