Søk

Høring om fornybardirektivet

Trenger tidsfrister for konsesjonsbehandling

|
Publisert:
24. april 2024

I forrige uke leverte Samfunnsbedriftene Energi høringsinnspill til energidepartementet om EUs fornybardirektiv og implementering i Norge. I høringssvaret er vi tydelige på at man må få ned ledetiden for konsesjonsbehandling for ny kraftproduksjon og kraftnett.

– Vi ser at omstillingen går for tregt. Mange av våre medlemmer melder om at de har ventet opptil ett år før de har fått en saksbehandler hos NVE, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
– Det er ikke godt nok. Vi må sette noen krav til tidsfrister.
I fornybardirektivet peker EU på at lange ledetider er en stor utfordring for mer kraftnett og ny kraftproduksjon. Dette er ikke forenlig med klimamålene og fornybarambisjonene til hverken EU eller Norge.
– EU forslår strammere tidsfrister og mer effektive konsesjonsprosesser. Det mener vi er meget fornuftig, sier Wickholm.

Raskere gjennomføring av lover


Norge og EU har store mål for energi og klimapolitikken og ser på elektrifisering som en sentral del av puslespillet. Likevel ligger Norge langt bak EU når det kommer til regelverksutviklingen for fornybar energi.

– Det regulatoriske gapet mellom Norge og EU gjør at norsk fornybaraktører møter større usikkerhet og dårligere rammevilkår enn andre steder i Europa, sier Wickholm.

I Norge gjelder foreløpig fornybardirektivet for 2001, mens EU har revidert dette flere ganger etterpå. Samtidig har EU et fornybarmål for som man rapporterer etter. Det gjør at alle andre land lager nasjonale energi- og klimaplaner hvert andre år, mens Norge fortsatt mangler en nasjonal

– EØS-utvalget var klar i sin tale. Vi må få til et taktskifte i Norge og få ned etterslepet av EØS-lover på energiområdet, sier Wickholm.

Hele høringssvaret kan leses her.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern