Søk

Veileder for arbeidsinkludering

To kvinner og en mann i samtale over et nettbrett.
Vi må alle bli flinkere til å inkludere folk i arbeidslivet, dersom vår samfunnsmodell skal være sosialt bærekraftig. Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash+
|
Publisert:
31. oktober 2023

Denne veilederen viser hvordan samfunnsbedrifter og kommuner kan komme i gang med å jobbe aktivt for å inkludere flere i arbeidslivet.

Veilderen tar for seg hvilke muligheter du som bedriftsleder har for å inkludere de som står utenfor arbeidsmarkedet og hvilke støtteordninger som finnes.
Mangel på arbeidskraft og kompetanse er en utfordring i hele arbeidslivet – også blant Samfunnsbedriftenes medlemmer. Det er mange grep en virksomhet kan ta for å møte denne utfordringen.
Man kan for eksempel å ta inn lærlinger, ivareta eldre arbeidstakere slik at de velger å stå lenger i jobb og ikke minst ta inn folk som ikke får brukt arbeidskraften sin i arbeidslivet.

Fortrinn for rekruttering

Bedrifter med et strategisk søkelys på arbeidsinkludering vil kunne ha et fortrinn for å kunne dekke et behov for arbeidskraft for fremtiden. Ved å ta inn personer som i utgangspunktet står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, kan man rekruttere lojale medarbeidere som vil gi stor verdi i virksomheten i et langsiktig perspektiv og samtidig levere på sosial bærekraft.
Som samfunnsbedrifter kan vi bidra, ved først å identifisere de områdene vi kan påvirke, internt i bedriften og i våre lokalmiljø, og deretter handle – og håpe at tiltakene skaper ringvirkninger.
I de fleste kommuner finnes det arbeidsinkluderingsbedrifter. De bidrar til bærekraftige lokalsamfunn gjennom å tilrettelegge for at alle som har mulighet til det, kan jobbe. Arbeidsinkluderingsbedriftene er ressurser som nettopp din bedrift kan spille på for å bli i stand til å ta et bærekraftig valg for fremtiden.
  • Slik kan din virksomhet bidra til et mer sosialt bærekraftig samfunn, gjennom arbeidsinkludering:

Arbeidsinkluderingsbedrifter og NAV

Det er mange som ønsker seg en jobb, men har vanskelig for å få en stilling gjennom vanlige prosesser. Hvis du ikke har en kandidat, kan en arbeidsinkluderingsbedrift eller NAV hjelpe deg med å finne en.
«Vi anbefaler å ta kontakt med en arbeidsinkluderingsbedrift i din kommune»
Arbeidsinkluderingsbedrifter er arenaer for arbeidstrening og kvalifisering for mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Disse bedriftene kjenner sine brukere godt med alle relevante ressurser og begrensninger som er aktuelle å ta opp med deg som er interessert i å rekruttere. Arbeidsinkluderingsbedriften kan også veilede i hvilken støtte NAV kan gi.
De fleste kommuner har en arbeidsinkluderingsbedrift, og større kommuner har gjerne flere. Ta kontakt med Samfunnsbedriftene dersom du vil ha tips om en arbeidsinkluderingsbedrift i ditt område.
Eller ta kontakt med NAV: Kontakt oss - arbeidsgiver - nav.no
Her finner du oversikten over tiltak og støtteordninger som kan være aktuelle for din bedrift:

Tiltak og støtteordninger

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern