Søk

Norske Havners fagseminar 2022:

Vellykket samling i Haugesund

Personer på omvisning i havn.
Deltagere på Norske Havners fagseminar 2022 fikk også en omvisning i Karmsund Havn. Foto: Kjell-Olav Gammelsæter
|
Publisert:
13. september 2022

Årets fagseminar samlet om lag 110 havneinteresserte til innholdsrike innlegg i Haugesund. Som i tidligere år var det sosiale viktig, med muligheter for å slå av en prat med kjente og å stifte nye bekjentskaper.

Så vel havneansatte som andre havninteresserte samlet seg til årets fagseminar i Haugesund den 6. - 8. september. Fra onsdag morgen var det et godt faglig program med fordredrag innenfor marked, næring, energi, bærekraft og beredskap.
Gjennom dagen, som ble åpnet av ordføreren i Haugesund, Arne-Christian Mohn, var det flere innholdsrike innlegg, slik som administrerende direktør i NCL, Bente Hetland, og «Hva skjer i Sjøfartsdirektoratet» ved sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide på scenen.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide orienterer på Norske Havners fagseminar 2022. Foto: Kjell-Olav Gammelsæter

Havvind og økonomi

Det var også en del fokus på havvind med «Er havvind løsningen?» ved Knut Vassbotn fra CEO Deep Wind Offshore, og «Havvind», ved prosjektleder Mads Arild Vedøy fra Norwegian Offshore Wind.
Til slutt var økonomi og organisering tema. Her tok Morten Frustøl fra PWC opp temaet «Organisering og finansiering av havner» og Runar Skarstein fra SR Bank «Er havner et finansieringsobjekt for bankene?».

Tur til Karmsund Havn

Senere på dagen var det omvisning i Haugesund sentrum og Karmsund sine havneområder, Haugesund Subsea- og Offshorebase på Killingøy og Haugesund Cargo Terminals på Husøy.
Denne omvisningen ble ledet av Tore Gautesen, havnedirektør i Karmsund havn, der han delte informasjon om havnen samt prosjekter og utbyggingsplaner for havneområdet. Han hadde også en orientering om havna tidligere på dagen.
Personer på omvisning i havn.
Deltagere på Norske Havners fagseminar 2022 fikk en omvisning i Karmsund Havn. Foto: Kjell-Olav Gammelsæter

Samling i fagnettverkene

Dagen etter startet det med parallelle sesjoner i regi av våre fagnettverk. I den ene sesjonen var innholdet rettet mot fagnettverk for maritim sikkerhet og beredskap, der deltagerne blant annet besøkte Kystverket og deres innledere.
Den andre sesjonen var for fagnettverk til grønne og smarte havner. Her var det innlgg om blant annet «Den digitale havna» av prosjektleder Hege Thurman, Oslofjordprosjektet – veien videre ved prosjektledelsen og «Strengere krav til skip fra 2023– muligheter og konsekvenser» ved Vidar A.T. Thorsen som er seniorrådgiver for internasjonalt miljøarbeid i Sjøfartsdirektoratet.

Digitale havner

I den tredje sesjonen var det innhold for fagnettverk til kommunikasjon og samfunnskontakt, og fagnettverk for rammebetingelser og godsoverøring. Den startet med «Digital godsoverføring» - Hvordan få mer gods på sjø gjennom digital effektivisering i havn.
Her var det tre innlegg: «Nytt helintegrert datasystem i havn» ved Kenneth Mathiesen, terminalsjef i Borg havn IKS, «Schedules 2.0» ved Kjell-Olav Gammelsæter, Direktør Norske Havner, samt Safe Sea Net ved Jarle Hauge, sjefsingeniør i Kystverket.

Fremtidens logistikk

Videre i programmet var «Logistikk 2030 – Hvilke muligheter gir ny logistikk- og terminalstruktur i Europa for norsk skipsfart?» holdt av Vidar Karlsen fra Grønt Skipsfartsprogram.
Årets fagseminar fikk igjen samlet deltagerne med havneinteresse til innholdsrike og faglig innlegg. I tillegg til dette var det gode muligheter til å fokusere på det sosiale, samle de med felles interesser til å slå av en prat med gamle og nye bekjente.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern