Søk

Samfunnsbedriftene med i Municipal Waste Europe

– Vi må være der påvirkningen skjer

En kaffepose som skal kastes.
Hvordan du skal kaste denne, blir bestemt i EU. Derfor er Samfunnsbedriftene til stede der regelverk utformes. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
17. januar 2024

Fra 1. januar i år er Samfunnsbedriftene det norske medlemmet i Municipal Waste Europe (MWE). Det gir Samfunnsbedriftene en enda sterkere stemme når EU lager regelverk for avfallsbransjen.

Når du og jeg sorterer en kaffepose hjemme, så er det en konsekvens av et regelverk som startet i EU. Derfor er det viktig at Samfunnsbedriftene er til stede der regelverket utvikles.
Det hender stadig vekk at de som lager regelverk i EU må justere forslagene sine fordi de lærer hvordan de vil slå ut i Norge – med våre avstander, spredte bebyggelse og kalde vintre.

Skoen må passe

Andre ganger må de lære at forslaget de kommer med ikke treffer etter hensikten. Slik som når regningen ikke ender hos den som forurenser, selv om både europeisk og norsk lovgivning tufter på prinsippet om at forurenser skal betale.
Samfunnsbedriftene er fra før aktive medlemmer i både kommunenes europaorganisasjon CEMR og SGI Europe - som samler europeiske virksomheter som leverer samfunnsnyttige tjenester.
Nå er vi også med i Municipal Waste Europe, som samler den europeiske kommunale avfallsbransjen.

EUs «avfalls-nerder»

– Vi har samarbeidet tett med MWE i flere år, og nå var tiden inne for å bli del av denne organisasjonen, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
– Vi har dermed styrket våre kanaler inn i utvikling av EU-regelverk, som etter hvert blir norsk regelverk.
MWE er en liten organisasjon i antall ansatte, men har arbeidsgrupper som involverer fagpersoner hos medlemmene når det skal lages innspill til Europakommisjonen og politikere.
– MWE er også dyktige i å skape allianser. Og det er gjennom slike samarbeid at Samfunnsbedriftene har blitt kjent med organisasjonen. Vi ser at et medlemskap der vil styrke våre medlemmers mulighet til å påvirke EU-prosessene.
Samfunnsbedriftene vil delta både i relevante arbeidsgrupper og i rådet som staker ut retningen for hele organisasjonen.

SGI Europe er vår paraply

På samme måte som Norge har et trepartssamarbeid i arbeidslivet, så har EU noe tilsvarende der offentlige og private arbeidsgivere samarbeider med arbeidstakersiden og myndighetene om gode løsninger for å nå felles mål.
SGI Europe taler offentlige arbeidsgiveres sak.
Organisasjonen blir lyttet til i spørsmål om kompetansebehov for fremtidens oppgaver og om konsekvenser av regelverk der det offentlige er tiltenkt en nøkkelrolle.
Våre innspill til produsentansvar har for eksempel vist seg som krav til at produsenter skal betale både for forsøplingen som produktene deres forårsaker, og for øvrige kostnader forbundet med at produktene deres blir avfall.

CEMR er «KS» i Europa

I likhet med de andre organisasjonene, legger CEMR opp til at medlemmene deler erfaringer og informasjon om relevante prosesser der de kan involvere seg.
Samfunnsbedriftene leder CEMRs ekspertgruppe for avfall og sirkulær økonomi. Det betyr at vi setter dagsorden for temaer for hele den europeiske kommunesektoren på avfallsspørsmål.
Da er vi også i posisjon til å utfordre både EUs institusjoner og EUs medlemsland om avfallspolitiske spørsmål.
Sammen med andre står vi sterkt.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern