Søk

Vinn Samfunnsbedriftenes bærekraftspris!

Kystlandskap sett gjennom en tunnel med lys.
Med Samfunnsbedriftenes årlige bærekraftspris ønsker vi å synliggjøre den store innsatsen som våre medlemmer gjør for å fremme bærekraften. Foto: Erlend Ekseth / Unsplash
|
Publisert:
2. februar 2023

Vi har startet jakten på samfunnsbedrifter som kan inspirere andre, og skal for første gang dele ut Samfunnsbedriftenes bærekraftspris. Vinneren stikker av med heder og ære og en sjekk på 20.000 kroner.

Kommunale virksomheter bidrar vesentlig til å oppnå FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. FN har anslått at om lag to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål ikke kan nås uten lokale og regionale myndigheters innsats.
Samfunnsbedriftene vil derfor dele ut en årlig bærekraftspris for virksomheter som er medlem i Samfunnsbedriftene.
– Med denne prisen ønsker vi å motivere medlemmene til å sette seg høye mål og jobbe målrettet med tiltak som har en positiv påvirkning på mennesker, klima og miljø, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– Samtidig ønsker vi å løfte frem virksomheter som går foran på bærekraft, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– Vi tar utgangspunkt i en bred forståelse av bærekraftig utvikling, der tiltak kan være innen både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også utgangspunktet for FNs bærekraftsmål, sier han.
Samfunnsbedriftenes bærekraftspris tildeles en virksomhet som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.
- For å lykkes med bærekraftsarbeidet er det viktig å involvere de ansatte på ulike nivå i virksomheten. Vi vil derfor også vektlegge dette blant tildelingskriteriene, forteller Brevik.
De nominerte må være medlem i Samfunnsbedriftene.
Prisen vil deles ut på Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag 7. mars i Oslo.
Vinneren stikker av med heder og ære og 20.000 kroner, som vi håper vil stimulere til å jobbe enda hardere med bærekraft.
Har du lyst til å lære mer om bærekraftarbeid og hvordan økt rapporteringskrav kan påvirke din virksomhet? Meld deg på Bærekraftsdagen 7. mars her.
– Vi trenger hjelp til nominasjonen for å kunne kåre en verdig vinner. Hvis du jobber i eller kjenner til en virksomhet som bidrar vesentlig til en bærekraftig utvikling, ber vi deg nominere virksomheten snarest, sier Brevik.
Meld inn kandidater innen 22. februar

Nærmere om tildelingskriterier:

De nominerte må være medlem i Samfunnsbedriftene. Resultatene må være dokumenterbare og bidra positivt til bærekraftig utvikling. Blant kriteriene som vektlegges er tiltak, utvikling av produkter/tjenester/konsepter eller prosesser som bidrar til å fremme eller ivareta:
 • Et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
 • Et mer klimavennlig lokalsamfunn
 • En innovativ og effektiv tjeneste
 • Nye bærekraftige forretningsmodeller/konsepter
 • Redusert ressursbruk og økt sirkularitet
 • Grønn mobilitet
 • Redusert CO2-avtrykk
 • Biologisk mangfold
 • Helse og trivsel
 • Målrettet tilnærming
 • Involvering av ansatte
 • Samarbeid med andre for å skape mer bærekraftige samfunn/tjenester
 • Kunnskapsdeling, inspirasjon eller som har verdi for andre

Juryen består av:

- Jill Johannessen, fagsjef for bærekraft, Samfunnsbedriftene
- Anne Romsaas, fagsjef FNs bærekraftsmål, KS
- Et medlem av Samfunnsbedriftene

Les mer om

Kort om bærekraft

Med bærekraftig utvikling mener vi en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
I fjorårets utgave av Samfunnsbedriftenes medlemsundersøkelse, trekker medlemmene spesielt fram samfunnsansvar (55,4 prosent) og bærekraft (50,3 prosent) som de viktigste sakene.
Hvis du har spørsmål om prisen eller innspill til hvilke områder innen bærekraft Samfunnsbedriftene bør arbeide med, er det bare å sende en e-post til jill@samfunnsbedriftene.no.
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern