Søk

Bærekraftsprisen 2024

Vinn Samfunnsbedriftenes bærekraftspris

Foto: Adobe Stock
|
Publisert:
25. oktober 2023

Vi har startet jakten på samfunnsbedrifter som kan vise til konkrete resultater på bærekraft og som kan inspirere andre. Vinneren av Samfunnsbedriftenes bærekraftspris stikker av med heder og ære og 20.000 kroner, som kan brukes til et veldedig formål som fremmer bærekraftige lokalsamfunn.

Samfunnsbedriftenes bærekraftspris tildeles en virksomhet som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.
– Med denne prisen ønsker vi å motivere medlemmene til å sette seg ambisiøse mål og jobbe målrettet med tiltak som har en positiv påvirkning på mennesker, klima og miljø. Samtidig ønsker vi å løfte frem virksomheter som går foran på bærekraft, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
De nominerte må være medlem i Samfunnsbedriftene, og prisen deles ut under Bærekraftsdagen 15. februar, som holdes i Oslo.
Vi tar utgangspunkt i en bred forståelse av bærekraftig utvikling, der tiltak kan være innen både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også utgangspunktet for FNs bærekraftsmål.
– Vi trenger hjelp til nominasjonen for å kunne kåre en verdig vinner. Hvis du jobber i eller kjenner til en virksomhet som bidrar vesentlig til en bærekraftig utvikling, ber vi deg nominere virksomheten snarest, sier Brevik.
Nominer din kandidat innen 31. desember 2023

Nærmere om tildelingskriterier:

De nominerte må være medlem i Samfunnsbedriftene. Resultatene må være dokumenterbare og bidra positivt til bærekraftig utvikling.
Blant kriteriene som vektlegges er tiltak, utvikling av produkter/tjenester/konsepter eller prosesser som bidrar til å fremme eller ivareta:
 • Et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
 • Et mer klimavennlig lokalsamfunn
 • En innovativ og effektiv tjeneste
 • Nye bærekraftige forretningsmodeller/konsepter
 • Redusert ressursbruk og økt sirkularitet
 • Grønn mobilitet
 • Redusert CO2-avtrykk
 • Biologisk mangfold
 • Helse og trivsel
 • Målrettet tilnærming
 • Involvering av ansatte
 • Samarbeid med andre for å skape mer bærekraftige samfunn/tjenester
 • Kunnskapsdeling, inspirasjon eller som har verdi for andre

Juryen består av:

- Jill Johannessen, fagsjef for bærekraft, Samfunnsbedriftene
- Anne Romsaas, fagsjef FNs bærekraftsmål, KS
- Erling Hustad, vekstbedriften Aspekt Hustadvika

Les mer om

Kort om bærekraft

Med bærekraftig utvikling mener vi en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
Har du spørsmål om prisen, eller innspill til hvilke bærekraftsområder Samfunnsbedriftene bør arbeide med, er det bare å sende en e-post.
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern