Søk

Setter ny standard for bransjen

Vinn-vinn-prosjekt: Kraftutbygging ivaretar Vosso-laksen

Gruppebilde med tre stykker, to menn og en dame.
Fornøyd prisvinner etter utdelingen. Administrerende direktør i Voss Energi AS, Rune Nesheim, i midten, flankert av Kristian Dahl Larsen og Tina Melfjord fra Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Truls Wickholm
|
Publisert:
21. februar 2024

Med prosjektet «Meira kraft og meira laks i Palmafossen», har Voss Energi vunnet Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2024. De får prisen for sitt arbeide med økt fornybar produksjon som også ivaretar naturmangfoldet.

Kraftselskapets prosjekt er et eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen.
– Voss Energi har åttedoblet den fornybare kraftproduksjonen ved Palmafossen kraftverk, og samtidig ivaretatt naturmangfoldet – ikke minst gjennom å beskytte den truede Vosso-laksen. Dette er et imponerende bærekraftsprosjekt, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
Palmafossen kraftverk et veldig godt eksempel på hvordan man kan bygge ut kraftproduksjonen Norge trenger, samtidig som at man lykkes med å ivareta naturen. Slike prosjekter trengs det flere av.
Les mer om Samfunnsbedriftenes bærekraftspris 2024

Blir lagt merke til

Rune Nesheim, administrerende direktør i Voss Energi AS, er glad for oppmerksomheten for prosjektet.
– Dette er et prosjekt som har tatt lang tid å realisere, og som myndighetene mente var nesten umulig å få til. Det har vært avgjørende å ha et tett samarbeid med forskning- og utviklingsmiljøer for å finne de rette løsningene som faktisk fungerer. Da er det fint å se at det resultatet blir lagt merke til, og at andre i bransjen ønsker å lære av oss. Vi trenger innovasjon og pilotprosjekter i bransjen som kan vise at vi kan få mer kraft uten store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Palmafossen kraftanlegg er et eksempel på dette, sier Nesheim.
Prosjektet har også blitt lagt merke til av nasjonale myndigheter.
– Styresmaktene har også vist stor interesse for det vi har gjort, og vi har forstått at de vil innarbeide våre løsninger i rådene de gir utbyggere som skal i gang med lignende arbeid, fortsetter Nesheim.

Tok ikke et nei for et nei

Mann i 50-årene snakker foran publikum, med en presentasjon i bakgrunnen.
Administrerende direktør i Voss Energi AS, Rune Nesheim, forteller om prosessen fra behovet oppsto og frem til da fiskekameraene kunne vise at de har lykkes med å ivareta Vosso-laksen. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
Det var ikke gitt at Voss Energi skulle lykkes med det prisvinnende prosjektet. Faktisk fikk de avslag på første søknad om konsesjon til å rehabilitere kraftverket, med følgende begrunnelse:
«NVE mener det er lite sannsynlig at avbøtende tiltak vil kunne redusere tiltakets virkninger på laks så mye at bestanden ikke påvirkes nevneverdig».
Det kunne vært slutten på prosjektet, men Voss Energi tok ikke et nei for et nei, og koblet på forsknings- og utviklingsmiljøer for å finne ut hvordan de kunne få til økt kraftproduksjon og samtidig ivareta naturmangfoldet.
Det har resultert i økt produksjon av laks i et nasjonalt laksevassdrag samtidig som det gamle kraftverket ble rehabilitert og kraftproduksjonen ble økt.

Eksempel til etterfølgelse

– Dette er et prosjekt som vi fattet stor interesse for da vi besøkte Voss Energi i 2023, uttaler næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Energi, Kristian Dahl Larsen.
– Ny kraft trenger ikke å ha negative konsekvenser for naturen. Det er derfor viktig å løfte frem de som lykkes med nyskapende løsninger, både for å sette standarden for resten av bransjen, men også for å vise nasjonale myndigheter hva som er mulig om det legges til rette for det. Dette er definitivt er eksempel til etterfølgelse, og vi håper flere av våre medlemmer kan lære av Voss Energi, avslutter Dahl Larsen.

Les mer om

Tina Helén Bursvik Melfjord
Næringspolitisk rådgiver
988 58 074
Send en e-post

Om prosjektet

Palmafossen ligger i et nasjonalt laksevassdrag som har vært vernet siden 1986, og det var i forbindelse med Voss Energi sin søknad om å utvide kraftverket fra 1,8 GWh til 16,3 GWh, at behovet for en ny løsning oppsto.
Det er installert finrister med spalter på 12 mm som er sperre for smolt og fisk. Finrister og fluktåpninger for å hindre turbinpassasje av fisk har hittil ikke blitt brukt i Norge, før nå. Samtidig er dette prosjektet det første i Norge med dobbel spaltetrapp for fisken. Fisketrappen gir fisken tilgang på 7-8 km nytt oppvekst- og gyteområde for den utrydningstrua Vossolaksen. Fiskefellen i Palmafossen har blitt viktig for forskerne som samler og merker laksesmolt i vassdraget hver vår.
Det er installert to fiskekamera for å dokumentere at systemet fungerer som planlagt og for å telle fisk. Evaluering og erfaring med slike systemet er viktig for hele bransjen for å bygge tillit mellom forvalter, allmennheten og nye prosjekter fremover.

Om Voss Energi AS

Voss Energi ble stiftet i 2002, og er et kraftselskap som eies av Voss herad.
Driften omfatter produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft og varme, samt levering av fiber- og bredbåndstjenester. Strømmen kommer fra produksjonsanlegg på Hodnaberg, Palmafossen og Rongsfossen på Voss.
Konsernet Voss Energi omfatter morselskapet Voss Energi AS og datterselskapene Tendranett AS, Voss Energi Kraft AS, Voss Energi Produksjon AS, Voss Fiber AS, Hordaland Bioenergi AS.
Selskapet har rundt 50 ansatte og ledes av administrerende direktør Rune Nesheim.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern